Zoznam faktúr

Číslo dokladu Predmet Cena Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia Príloha
6672 záznamov (stránka 1/134)
1705044 tovar pre potreby upratovačiek 144.34 26.05.2017 ĽUDMILA, s.r.o., 029 54 Krušetnica 4, IČO:36421774 01.06.2017 05.06.2017
1705063 zdravotnícky materiál 146.3 26.06.2017 HMdnet intruments s.r.o., Na Pastvis 149/12, 747 05 Opava, IČO: 02318750 01.06.2017 05.06.2017
1705067 telekomunikačné služby 192.04 26.05.2017 Orange Slovensko a.s., Melodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 01.06.2017 05.06.2017
1704062 tovar pre potreby lekárne Poliklinika 3336.51 27.04.2017 Unipharma Bojnice, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31625657 19.05.2017 22.05.2017
1704017 tovar pre potreby lekárne Poliklinika 2496.16 14.04.2017 Unipharma Bojnice, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31625657 19.05.2017 22.05.2017
1703108 tovar pre potreby lekárne Poliklinika 4389.71 11.04.2017 Unipharma Bojnice, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31625657 19.05.2017 22.05.2017
1704018 tovar pre potreby lekárne Poliklinika 6187.91 14.04.2017 MED - ART, spol. s r. o. Priemyselná 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 34113924 19.05.2017 22.05.2017
1703077 tovar pre potreby lekárne Poliklinika 03.04.2017 MED - ART, spol. s r. o. Priemyselná 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 34113924 19.05.2017 22.05.2017
1704087 tovar pre potreby lekárne Poliklinika 138.74 03.05.2017 Liečivé rastliny, s.r.o., Dukelských hrdinov 651, 90 101 Malacky, IČO: 44008368 19.05.2017 22.05.2017
1704083 tovar pre potreby lekárne Poliklinika 235.62 03.05.2017 NATURPRODUKT spol. s r.o., Nádražná 20, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31341187 19.05.2017 22.05.2017
1704096 tovar pre potreby lekárne Poliklinika 369.25 03.05.2017 Ortospine, s.r.o., Obvodná 5925/4, 034 01 Ružomberok, IČO: 36434396 19.05.2017 22.05.2017
1704111 tovar pre potreby lekárne Poliklinika 187.94 16.03.2017 MED - ART, spol. s r. o. Priemyselná 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 34113924 19.05.2017 22.05.2017
1704112 tovar pre potreby lekárne Poliklinika 79.73 16.03.2017 Unipharma Bojnice, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31625657 16.03.2017 19.05.2017
1705020 tovar pre potreby lekárne Poliklinika 143.29 15.03.2017 BABA-NOVA.SK, s.r.o., prevadzka M. Razusa 32, 95501 Topoľčany, IČO: 36325791 19.05.2017 22.05.2017
1705019 tovar pre potreby lekárne Poliklinika 34.32 15.03.2017 PHAREX, s.r.o., Prieložtek 1, 036 01 Martin, IČO: 44073437 19.05.2017 22.05.2017
1705018 tovar pre potreby lekárne Poliklinika 610.09 05.03.2017 UNIMED spol. s r. o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, IČO: 17312752 19.05.2017 22.05.2017
1705017 tovar pre potreby lekárne Poliklinika 96 15.03.2017 DLPHARM, s.r.o., Jabloňová 29, 974 02 Banská Bystrica, IČO: 45928657 19.05.2017 22.05.2017
1705016 tovar pre potreby lekárne Poliklinika 166.24 15.03.2017 INTERPHARM Slovakia, a.s., Uzbecká 18/A, 821 06 Bratislava, IČO: 357898414 19.05.2017 22.05.2017
1705051 tovar pre potreby lekárne Poliklinika 388.55 09.05.2017 Med-Pharma SK, s.r.o., Duklianskych hrdinov 651/47, 901 01 Malacky, IČO: 35865121 19.05.2017 22.05.2017
1704138 tovar pre potreby OKB 241 18.05.2017 Diagnostica, a.s., Za Tratí 68, 196 00 Praha 9, IČO: 279 29 817 18.05.2017 22.05.2017
1703022 tovar pre potreby OKB 1435 18.05.2017 Diagnostica, a.s., Za Tratí 68, 196 00 Praha 9, IČO: 279 29 817 18.05.2017 22.05.2017
1704130 pranie 4/2017 125.57 05.05.2017 Hornooravská NsP Trstená,Mieru 549/16, 028 01 Trstená, IČO: 00634891 18.05.2017 22.05.2017
1704114 mzdové náklady lekára 4/ 2017 1883 15.05.2017 Dolnooravská nem. s poliklin. MUDr. L. N. Jégého D. Kubín, Nemocničná 1944, 026 14 Dolný kubín, IČO: 00634905 18.05.2017 22.05.2017
1704113 mzdové náklady lekára 4/ 2017 615.71 15.05.2017 Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN, ge. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok, IČO:31936415 18.05.2017 22.05.2017
1704133 Služby LSPP 3-4/2017 322 03.05.2017 MUDr. Jakubjaková janka, OBZS Novoť, 029 55, IČO: 36133311 18.05.2017 22.05.2017
1704123 Služby LSPP 4/2017 42 11.05.2017 MUDr. Melek Rastislav, všeobecný lekár pre dospelých, Lokca 274, 029 51, IČO: 37903772 18.05.2017 22.05.2017
1704117 Služby LSPP 4/2017 140 11.05.2017 BAMAG, s.r.o., Červeného kríža 85/25, 029 01 Námestovo, IČO: 36868779 18.05.2017 22.05.2017
1704118 Služby LSPP 4/2017 140 11.05.2017 MUDr. Zoššáková Alena, Zdravotné stredisko Zákamenné 029 56, IČO: 36137669 18.05.2017 22.05.2017
1704119 Služby LSPP 4/2017 140 11.05.2017 MUDr. Benčíková Ivana, Rabčická 330, ObZS, 029 44 Rabča, IČO: 37808044 18.05.2017 22.05.2017
1704120 Služby LSPP 4/2017 140 11.05.2017 MUDr. Kanderková Viera, ObZS Rabča 029 44, IČO:35993987 18.05.2017 22.05.2017
1704121 Služby LSPP 4/2017 140 11.05.2017 MUDr. Kuchárik, s.r.o., Červeného kríža 85, 029 01 Námestovo, IČO: 36610780 18.05.2017 22.05.2017
1704122 Služby LSPP 4/2017 42 11.05.2017 Mičiak Slavomír MUDr., 56, 029 52 Hruštín, IČO: 35664037 18.05.2017 22.05.2017
1704124 Služby LSPP 4/2017 84 11.05.2017 EOS-RIA, s.r.o., ČK 85/25, 029 01 Námestovo, IČO: 36714968 18.05.2017 22.05.2017
1704125 Služby LSPP 4/2017 84 11.05.2017 MUDr. Olexíková Júlia, praktický lekára pre dospelých, 193, 029 62 Oravské Veselé, IČO: 37906003 18.05.2017 22.05.2017
1704126 Služby LSPP 4/2017 140 11.05.2017 PEGASSO, s.r.o., Ústredie 308, 029 57 Oravská Lesná 18.05.2017 22.05.2017
1704127 Služby LSPP 4/2017 140 11.05.2017 MUDr. Pleva Miloslav, Praktický lekár pre dospelých, Zdravotné stredisko, Novoť č. 300, 029 55, IČO: 36133931 18.05.2017 18.05.2017
1704128 Služby LSPP 4/2017 140 11.05.2017 LEK-NO, s.r.o., Štefániková 1090/82, 029 01 Námestovo 18.05.2017 22.05.2017
1704084 Služby LSPP 4/2017 588 03.05.2017 MUDr. Matušáková Alena, Zdravotné stredisko oravské Veselé 029 62, IČO:37812734 18.05.2017 22.05.2017
1704085 Služby LSPP 4/2017 182 03.05.2017 MUDr. Topolančíková Mária, prakt. lekár pre deti a dorast, Zdravotné stredisko, 029 51 Lokca, IČO: 35664029 18.05.2017 22.05.2017
1704086 Služby LSPP 1-2-3-4/2017 686 03.05.2017 Kindermed, s.r.o., 029 44 Rabča, IČO: 36439045 18.05.2017 22.05.2017
1704099 Supervízna podpora 4/2017 140 05.05.2017 HIRUMED, s.r.o., Lokca 274, 029 51, IČO: 36698245 18.05.2017 22.05.2017
1704095 Služby LSPP 4/2017 140 05.05.2017 PED.centrum, s.r.o., Na Sihoti 1159/19, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36674389 18.05.2017 22.05.2017
1705014 potreby pre RDG 50.89 09.05.2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 18.05.2017 22.05.2017
1705013 monitorovanie objektov 5/2017 119.5 05.05.2017 KASprof-SECURITY agency s.r.o., Oravské Veselé 440, 029 64, IČO: 36374199 18.05.2017 22.05.2017
1704091 právne služby 4/2017 200 05.05.2017 JUDr. Katarína Bolibruchová, advokát, Mieru 274, 029 01 Námestovo, IČO: 40339165 18.05.2017 22.05.2017
1704092 tovar pre potreby OP - rohož nylon 52.8 05.05.2017 Berendsen Textil Servis s.r.o., Drietoma 920, 913 03 Drietoma 18.05.2017 22.05.2017
1705012 Supervízna podpora 5/2017 280.15 05.05.2017 STAPRO SLOVENSKO, s.r.o., Hroncová 3, 04 001 Košice1, IČO: 31710549 18.05.2017 22.05.2017
1705011 Supervízna podpora 5/2017 101.11 05.05.2017 STAPRO SLOVENSKO, s.r.o., Hroncová 3, 04 001 Košice1, IČO: 31710549 18.05.2017 22.05.2017
1704093 výkon činnosti technika PO, BOZP 151.26 05.05.2017 PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefaniková 264/30, 029 01 Námestovo, IČO: 36421901 18.05.2017 22.05.2017
1704098 medox kyslík 330.82 05.05.2017 Messer Tatragas, spol. s r. o., Chaluplova 9, 819 44 Bratislava 1, IČO: 00685852 18.05.2017 22.05.2017