Cenník za prenájom priestorov v Oravskej poliklinike


platný od 01.09.2016

                                                                            

 

Priestory na chodbe /vestibul, vstupná hala/       za 1 m2       -     0,83 €

 

Školiaca miestnosť / 100 m2/                             na hodinu   -      10,40 €

 

Reklamný panel / na budove/                             za 1 m2       -    73,33 €

 

 

Kalkulácia – školiaca miestnosť:

 Prenajímaná plocha – 100 m2

 

100 m2   x  0,83 €/m2  =   83,- € / deň

 

 83,- € / 8 hodín =           10,40 € / hod.

 

 


                                                                                               

                                                                                    Ing. Mária Šišková

                                                                poverená vykonávaním funkcie riaditeľky

 

043/5503110-111
telefónny zoznam »

 

22.9.2010 - spustená optická linka DSi DATA

Oravská poliklinika sa napojila na optickú linku firmy DSi data Námestovo.