Certifikát Systému manažérstva kvality

 

Oravská poliklinika Námestovo získala certifikát systému manažérstva kvality v roku 2015 podľa STN EN ISO 9001 : 2009

 Politika kvality:

  • zvyšovanie kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je hlavným cieľom našej práce
  • spokojnosť pacientov, ktorá je našou najvyššou prioritou, chceme dosiahnuť ľudským prístupom – ľudskosť a úcta k človeku je najvyššou kvalitou
  • dôležitým prvkom nášho riadenia je orientácia na potreby zamestnancov a na zvyšovanie ich vzdelanostnej úrovne
  • zlepšovanie technologického vybavenia a investície do rozvoja ľudských zdrojov sú našimi prostriedkami na zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti
  • našou snahou je vytvorenie podmienok pre zlepšovanie spolupráce s neštátnymi lekármi a zdravotníckymi zariadeniami v regióne Oravy
  • so svojimi dodávateľmi budeme jednať korektne a budeme sa snažiť o zlepšovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov
     

 

043/5503110-111
telefónny zoznam »

 

22.9.2010 - spustená optická linka DSi DATA

Oravská poliklinika sa napojila na optickú linku firmy DSi data Námestovo.