Dodatky ku zmluvám

Dodatok č. 1/2011 ku zmluve č. 2009/13 - zverejnené 1.4.2011

Dodatok č. 2/2011 ku zmluve č. 2010/16 o prenájme kyslíka - zverejnené 1.4.2011

Dodatok č. 1/2011 ku zmluve č. 2011/1 o prenájme kyslíka - zverejnené 9.5.2011

Dodatok č. 2/2011 ku zmluve o nájme dopravného prostriedku - zverejnené 13.5.2011

Dodatok č. 3/2011 ku zmluve č. 2010/1 o prenájme kyslíka - zverejnené 7.9.2011

Dodatok č. 1/2011 ku zmluve č. 2011/3 o prenájme kyslíka - zverejnené 10.11.2011

Dodatok č. 2/2011 ku zmluve č. 2011/3 o prenájme kyslíka - zverejnený 21.12.2011

Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP, Dr. Zembjaková - zverejnený 30.12.2011

Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP, Dr. Straňák - zverejnený 30.12.2011

Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP, Dr. Bendžala - zverejnený 30.12.2011

Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP, Dr. Mičiak S.

- zverejnený 30.12.2011

Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP, Dr. Topoľančíková - zverejnený 30.12.2011

Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP, Dr. Blahút - zverejnený 30.12.2011

Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP, Dr. Basárová - zverejnený 30.12.2011

Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP, Dr. Naništová - zverejnený 30.12.2011

Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP, Dr. Kucharíková - zverejnený 30.12.2011

Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP, Dr. Janolková - zverejnený 30.12.2011

Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP, Dr. Hlivová - zverejnený 30.12.2011

Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP, Dr. Matúšová - zverejnený 30.12.2011

Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP, Dr. Pančuchár - zverejnený 30.12.2011

Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP, Dr. Pleva - zverejnený 30.12.2011

Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP, Dr. Hubčík - zverejnený 30.12.2011

043/5503110-111
telefónny zoznam »

 

22.9.2010 - spustená optická linka DSi DATA

Oravská poliklinika sa napojila na optickú linku firmy DSi data Námestovo.