Doručené faktúry do 31.12.2011

Faktúra č. 001100138

Faktúra č. 2110005

Faktúra č. 10110053

Faktúra č. 11100112

Faktúra č. 51100056

Faktúra č. 20110062

Faktúra č. 210

Faktúra č. 51008918

Faktúra č. 110009

Faktúra č. 3110055

Faktúra č. 1106011

Faktúra č. 2011043

Faktúra č. 2120100355

Faktúra č. 412

Faktúra č. 201106

Faktúra č. 2011/1

Faktúra č. 201101

Faktúra č. 2011/005

Faktúra č. 0411

Faktúra č. 2011/0001

Faktúra č. 92011

Faktúra č. 2011/4

Faktúra č. 2011/3

Faktúra č. 51100282

Faktúra č. 20110147

Faktúra č. 4590087558

Faktúra č. 20110005

Faktúra č. 1/2011

Faktúra č. 2011/0034

Faktúra č. 2011/0035

Faktúra č. S113002

Faktúra č. 442011008

Faktúra č. 51100754

Faktúra č. 21200013

Faktúra č. 01-2011

Faktúra č. 2011/312

Faktúra č. 8022889

Faktúra č. 2011/04

Faktúra č. T110011

Faktúra č. 3110210

Faktúra č. 1130014

Faktúra č. 1016793

Faktúra č. 201104

Faktúra č. 2011/5

Faktúra č. 2011008

Faktúra č. 211010612

Faktúra č. 4411100001

Faktúra č. 4410100002

Faktúra č. 1106011

Faktúra č. 11030092

Faktúra č. 201101

Faktúra č. 420110036

Faktúra č. 51100584

Faktúra č. 1136400023

Faktúra č. 2011/0009

Faktúra č. 2011/0010

Faktúra č. 108122010

Faktúra č. 97122010

Faktúra č. S111002

Faktúra č. 4590088499

Faktúra č. 6860386959

Faktúra č. 2011/5

Faktúra č. 9338299096

Faktúra č. 9723074321

Faktúra č. 385003532

Faktúra č. 511301333

Faktúra č. 111002

Faktúra - Plat. výmer č. 1029100485

Faktúra - Plat. výmer č. 3523100170

Faktúra č. 119019224

Faktúra č. 1370/11

Faktúra č. 2011106

Faktúra č. 1136400023

Faktúra č. 1130044

Faktúra č. 51100516

Faktúra č. 51100518

Faktúra č. 2011/12

Faktúra č. 201105

Faktúra č. 1136400073

Faktúra č. 0101/2011

Faktúra č. 2011106

Faktúra č. 4590091679

Faktúra č. 6860390684

Faktúra č. 51100927

Faktúra č. 842

Faktúra č. 2011/07

Faktúra č. 20110039

Faktúra č. 7413681863

Faktúra č. 8800634875

Faktúra č. 110014

Faktúra č. 3311

Faktúra č. 44110005

Faktúra č. 201103

Faktúra č. 51101471

Faktúra č. N20110057

Faktúra č. 21200043

Faktúra č. 2011087

Faktúra č. 1511

Faktúra č. 420110106

Faktúra č. 442011072

Faktúra č. 11030216

Faktúra č. 2128003201

Faktúra č. 201112

Faktúra č. 201101

Faktúra č. 2011/08

Faktúra č. 2011007

Faktúra č. 2011006

Faktúra č. 2011001

Faktúra č. 3110546

Faktúra č. 11030191

Faktúra č. 3019006205

Faktúra č. 2011011

Faktúra č. 2011/317

Faktúra č. 3110344

Faktúra č. 3110411

Faktúra č. 5113774473

Faktúra č. 0006040828

Faktúra č. 5113774598

Faktúra č. 5113774723

Faktúra č. 5113774464

Faktúra č. 5113774589

Faktúra č. 5113774847

Faktúra č. 5113774223

Faktúra č. 5113774848

Faktúra č. 5113774972

Faktúra č. 5113774098

Faktúra č. 5113774099

Faktúra č. 5113774973

Faktúra č. 20110022

Faktúra č. 2010

Faktúra č. 2011/14

Faktúra č. 4590092566

Faktúra č. 201106

Faktúra č. 110014

Faktúra č. 2011/0008

Faktúra č. 20110073

Faktúra č. 7101526779

Faktúra č. 11006

Faktúra č. 4590095458

Faktúra č. 9201102077

Faktúra č. 2011037

Faktúra č. 51101362

Faktúra č. 1102029

Faktúra č. 51101081

Faktúra č. 420110086

Faktúra č. 2120110023

Faktúra č. 201063

Faktúra č. 37

Faktúra č. 119030636

Faktúra č. 02-2011

Faktúra č. 20111451

Faktúra č. 201100093

Faktúra č. 201100094

Faktúra č. 2011/10

Faktúra č. 182011

Faktúra č. 2011/009

Faktúra č. 111100418

Faktúra č. 1956

Faktúra č. 6860397303

Faktúra č. 1014515

Faktúra č. 20110365

Faktúra č. EU2011046

Faktúra č. 1803

Faktúra č. 110304-32

Faktúra č. 110014

Faktúra č. 4411100004

Faktúra č. 4411100005

Faktúra č. 20110166

Faktúra č. 53100155

Faktúra č. 53100156

Faktúra č. 51101660

Faktúra č. 201112

Faktúra č. 44110008

Faktúra č. 0000136/11

Faktúra č. N-110054

Faktúra č. 2011/0064

Faktúra č. 2011/0065

Faktúra č. 9724091183

Faktúra č. 9338299097

Faktúra č. 7411867751

Faktúra č. 4590096366

Faktúra č. 4411100004

Faktúra č. 4411100005

Faktúra č. 1102029

Faktúra č. 20110113

Faktúra č. 20110456

Faktúra č. 1957

Faktúra č. 2373

Faktúra č. 201100191

Faktúra č. 6860401152

Faktúra č. 53100190

Faktúra č. 4590099516

Faktúra č. T110019

Faktúra č. 2011/13

Faktúra č. 51101831

Faktúra č. 211030248

Faktúra č. 420110162

Faktúra č. 0152011

Faktúra č. 2011/22

Faktúra č. 0000181/11

Faktúra č. 11000290

Faktúra č. 11000088

Faktúra č. 2120110070

Faktúra č. S113010

Faktúra č. 2011170

Faktúra č. 51144009

Faktúra č. 110723

Faktúra č. 7110644

Faktúra č. FV11005

Faktúra č. FV11004

Faktúra č. 4590100388

Faktúra č. 7102597055

Faktúra č. 1130076

Faktúra č. 3110684

Faktúra č. 51102078

Faktúra č. 201100163

Faktúra č. 2011-02221

Faktúra č. 3019009059

Faktúra č. 5117293629

Faktúra č. 5117298293

Faktúra č. 5117298418

Faktúra č. 5117298543

Faktúra č. 5117298284

Faktúra č. 5117298409

Faktúra č. 5117298667

Faktúra č. 5117298043

Faktúra č. 5117298668

Faktúra č. 5117298792

Faktúra č. 5117298917

Faktúra č. 5117298918

Faktúra č. 5117298793

Faktúra č. 2011/29

Faktúra č. 2011053

Faktúra č. 2011054

Faktúra č. 4590103312

Faktúra č. 3110752

Faktúra č. 2011/13

Faktúra č. 11030327

Faktúra č. 2011012

Faktúra č. 21200070

Faktúra č. N-110073

Faktúra č. 93

Faktúra č. 113102271

Faktúra č. 2011006

Faktúra č. 51102225

Faktúra č. 51102255

Faktúra č. 201100233

Faktúra č. 2010/350

Faktúra č. 201113

Faktúra č. 11030336

Faktúra č. 2010/061

Faktúra č. 2011025

Faktúra č. 201115

Faktúra č. 20110041

Faktúra č. 3108

Faktúra č. 007/2010

Faktúra č. 006/2010

Faktúra č. 2011/013

Faktúra č. 201121

Faktúra č. 252011

Faktúra č. 420110193

Faktúra č. 2011/16

Faktúra č. 03-2011

Faktúra č. S116004

Faktúra č. 7725105599

Faktúra č. 11030361

Faktúra č. S113010

Faktúra č. 201105

Faktúa č. 21510212

Faktúra č. 2119001882

Faktúra č. 201114

Faktúra č. 2011/13

Faktúra č. 6860408736

Faktúra č. 4590104300

Faktúra č. 442011085

Faktúra č. 441110006

Faktúra č. 2011/18

Faktúra č. 9338299098

Faktúra č. 5590006515

Faktúra č. 119042158

Faktúra č. 51102398

Faktúra č. 7110819

Faktúra č. 1100292

Faktúra č. 7412695625

Faktúra č. 20110211

Faktúra č. 2011012

Faktúra č. 441110007

Faktúra č. 3110827

Faktúra č. 2011/0006

Faktúra č. 3365

Faktúra č. 2936

Faktúra č. 2011-02659

Faktúra č. 11100735

Faktúra č. 20110602

Faktúra č. 3213

Faktúra č. 2011014

Faktúra č. 201118

Faktúra č. 51102585

Faktúra č. S113017

Faktúra č. S113014

Faktúra č. 2011247

Faktúra č. 53100257

Faktúra č. 4590108925

Faktúra č. 20110283

Faktúra č. 44110018

Faktúra č. 5570005032

Faktúra č. 36/2011

Faktúra č. 20110716

Faktúra č. 3770

Faktúra č. 20110094

Faktúra č. EU2011081

Faktúra č. 201100259

Faktúra č. 3019011946

Faktúra č. 1130118

Faktúra č. 420110242

Faktúra č. 11030431

Faktúra č. 111100817

Faktúra č. 2011/00018

Faktúra č. 2011/00019

Faktúra č. 180180241580

Faktúra č. 4386/11

Faktúra č. 2120110099

Faktúra č. 4590109802

Faktúra č. 2128006662

Faktúra č. 1136400195

Faktúra č. 7103617800

Faktúra č. 3111043

Faktúra č. 51102891

Faktúra č. 11016

Faktúra č. 4155

Faktúra č. OF0334/2011

Faktúra č. 5120575002

Faktúra č. 5120633621

Faktúra č. 5120633746

Faktúra č. 5120633871

Faktúra č. 5120633620

Faktúra č. 5120633745

Faktúra č. 5120633995

Faktúra č. 5120633371

Faktúra č. 5120633877

Faktúra č. 5120633121

Faktúra č. 5120633246

Faktúra č. 5120633128

Faktúra č. 5120634002

Faktúra č. 2011/40

Faktúra č. 4590112812

Faktúra č. 2011014

Faktúra č. 2011/7

Faktúra č. 11010

Faktúra č. 2011017

Faktúra č. 20110057

Faktúra č. 20110740

Faktúra č. 2011/326

Faktúra č. 2011/22

Faktúra č. 11030462

Faktúra č. 2011/024

Faktúra č. 201106

Faktúra č. 211011

Faktúra č. 20110225

Faktúra č. 140

Faktúra č. 9338299099

Faktúra č. 20110740

Faktúra č. 4262

Faktúra č. 2011021

Faktúra č. 385006731

Faktúra č. 201116

Faktúra č. 2011024

Faktúra č. N20110153

Faktúra č. 511306459

Faktúra č. 4261

Faktúra č. 10110392

Faktúra č. 201125

Faktúra č. 2011204

Faktúra č. 5101587010

Faktúra č. 1130144

Faktúra č. 51103416

Faktúra č. 3019015090

Faktúra č. 5180001221

Faktúra č. EU2011122

Faktúra č. 7413696808

Faktúra č. 9338299100

Faktúra č. 51103954

Faktúra č. 0211000404

Faktúra č. 1130173

Faktúra č. 3019017846

Faktúra č. 2011/9

Faktúra č. 51104650

Faktúra č. 51104662

Faktúra č. 7413696808 SPP

Faktúra č. 3019020940

Faktúra č. 180170337092

Faktúra č. 20110105

Faktúra č. 7414692503

Faktúra č. 51105376

Faktúra č. 1130235

Faktúra č. 3019024175

Faktúra č. 2011176

Faktúra č. 465051774

Faktúra č. 51106070

Faktúra č. 51106525

Faktúra č. 3019026933

Faktúra č. 9382011

Faktúra č. 20111150

Faktúra č. 2011100095

Faktúra č. 2011213

Faktúra č. 20112101

Faktúra č. 1130309

Faktúra č. 01100117

Faktúra č. 01100117 ID tech

Faktúra č. 5180003358

Faktúra č. 51107604

Faktúra č. 863185

Faktúra č. 1130342

Faktúra č. 51108020

Faktúra č. 3019033618

Faktúra č. 201148

Faktúra č. 863202

Faktúra č. 0211001148

Faktúra č. 51108612

Faktúra č. 7417680550

Faktúra č. 9338299106

Faktúra č. 20110113

Faktúra č. 1130370

Faktúra č. 3019037134

Faktúra č. 9338299

Faktúra č. 3305188

Faktúra č. 910445468

Faktúra č. 113073

Faktúra č. 201155

Faktúra č. 211043

Faktúra č. 113077

Faktúra č. 201180

Faktúra č. 2011844

Faktúra č. 2012041

Faktúra č. 11000483

Faktúra č. 20120263

Faktúra č. 02122011

Faktúra č. 20120016

Faktúra č. 420110921

Faktúra č. 4590181125

Faktúra č. 442011372

Faktúra č. 4734181019

Faktúra č. 122011

Faktúra č. 211588

Faktúra č. 2011076

Faktúra č. 129008368

Faktúra č. 441110031

Faktúra č. 201169

Faktúra č. 1017110

Faktúra č. 2011082

Faktúra č. 411110030

Faktúra č. 6860510827

Faktúra č. 20121

Faktúra č. 6040828

Faktúra č. 201117

Faktúra č. 201253

Faktúra č. 9338299107

Faktúra č. 201170

Faktúra č. 201174

Faktúra č. 20110051

Faktúra č. 2012004

Faktúra č. 20120002

Faktúra č. 2012005

Faktúra č. 20110050

Faktúra č. 20120003

Faktúra č. 5101587010

Faktúra č. 7418661224

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

043/5503110-111
telefónny zoznam »

 

22.9.2010 - spustená optická linka DSi DATA

Oravská poliklinika sa napojila na optickú linku firmy DSi data Námestovo.