INFOSERVIS

Smernica Oravskej polikliniky Námestovo o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Smernica o protispoločenskej činnosti

Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: 

staznosti@opnam.sk

043/5503110-111
telefónny zoznam »

 

22.9.2010 - spustená optická linka DSi DATA

Oravská poliklinika sa napojila na optickú linku firmy DSi data Námestovo.