Kontakt

Kontaktná adresa:
Oravská poliklinika Námestovo
ul. Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo

IČO:
00634875

Štatutárny zástupca polikliniky:
Mgr. Daniela Fejová
tel.: 043/5503101
fax: 043/5524385
e-mail: riaditel@opnam.sk

Tel. ústredňa:  043/5503110-111 v prac. dni od 7.00 hod - 14.30 hod.,
                       043/5522444-45 v prac. dňoch Dispečing od 14.30 hod. - 7.00 hod.,

                       043/5522444-45 v dňoch prac. voľna, pokoja a sviatkov Dispečing      

                       od 7.00 hod. - 7.00 hod.

LSPP pre dospelých:  043/5503120, 5522444-45 v prac. dni od 15.30 hod. – 7.00 hod.,

                                v dňoch prac. voľna, pokoja a sviatkov od 7.00 hod. -7.00 hod.

LSPP pre deti a dorast:   043/5503210, 5522444-45 v prac. dni od 15.30 hod.– 7.00 hod., v dňoch prac. voľna, pokoja a sviatkov od 7.00 hod. - 7.00 hod.

Vedúci lekár a
odborný zástupca zodpovedný za poskytovanie zdrav. starostlivosti:

MUDr. Eva Slačková tel.: 043/5503258


Námestník pre OŠE: (ošetrovateľstvo) tel.: 043/5503219,    0915829084
Mgr. Mária Bakošová

e-mail: ados@opnam.sk

 

Vedúci EÚ: (ekonomického úseku) tel.: 043/5503103,   0905689476

Ing. Mária Šišková

e-mail: ekonom@opnam.sk

 

Vedúci PIÚ: (prevádzk.-invest. úseku) tel.: 043/5503104        0907856263
Ing. Karol Kurtulík

e-mail: opnam@opnam.sk


Sekretariát: tel.: 043/5503100
Fax: 043/5524385
sekretariat@opnam.sk
 

 


 

043/5503110-111
telefónny zoznam »

 

22.9.2010 - spustená optická linka DSi DATA

Oravská poliklinika sa napojila na optickú linku firmy DSi data Námestovo.