Neštátne ambulancie

 

Očná ambulancia - MUDr. Muchová Mária (tel.: 043/5503117)

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie - MUDr. Šipošová S. (ul. Hviezdoslavová 216/54, 029 01 Námestovo)

Neurologická ambulancia - MUDr. Rentka M. (043/5503251)

Ambulancia vnútorného lekárstva, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - MUDr. Kanderková, s.r.o. (043/5503249)

Interná ambulancia - MUDr. Loneková S. (043/5503250)

Urologická ambulancia - Urológia Námestovo, s.r.o. (043/5503242)

Ortopedická ambulancia - MUDr. Zuk E. (043/5503257)

Kožná ambulancia - MUDr. Buknová J. (043/5503102)

Reumatologická ambulancia NeFiro, s.r.o. MUDr. Balleková - 043/5503 237

 

Otorinolaryngologická ambulancia - MUDr. Kubišová V. (043/5503239)


Otorinolaryngologická ambulancia - MUDr. Móri M. (043/5503240)


Hematologická ambulancia - MUDr. Birásová M. (043/5503234)

 

Gastroenterologická ambulancia - MUDr. Dziewicz I. (043/5503232)
 

Kardiologická ambul., Onkologická ambul. (KARDIO-ONKO- MUDr. Mazúr J.
LÓGIA, s.r.o.), Kardiologická ambulancia (KARDIOLÓGIA- MUDr. Mazúrová D.
MUDr. ŠULEJ P., s.r.o.) (043/5503241)

 

Hematologická ambulancia (Ha  MED, s.r.o.) - MUDr. Hrudová E. (043/5503252,253)


Logopedická ambulancia - PaedDr. Nečasová S. (043/5503244)

 

Logopedická ambulancia - Mgr. Fašungová K. (043/5503245) 


Gynekologická ambulancia - MUDr.  Móriová S. (043/5503246)


Gynekologická ambulancia - MUDr. Kraus M. (043/5503247)


Všeobecná ambulancia pre deti a dorast ( NZZ SANEA) MUDr. Straňák P. (043/5503233)


Stomatologická ambulancia - MUDr. Lazovská D. (043/5503259)Stomatologická ambulancia - MUDr. Kardošová E. (043/5503195)


Stomatologická ambulancia - MUDr. Dunčič E. (043/5503143)


Stomatologická ambulancia - MUDr. Štefan Rolček, s.r.o.(043/5503158)


Stomatologická ambulancia - MUDr. Škombár, (miesto pracoviska: ul. Hviezdoslavova 39, 029 01 Námestovo)

 

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - MUDr. Kolenčíková M. (043/5503196, 204, 151)


Chirurgická ambulancia HNSP Trstená – MUDr. Haluška , MUDr. Mika (043/5503294)


Chirurgická ambulancia - MUDr. Horeličan D. (043/5503295)


Očná ambulancia - MUDr. Barnášová T. (043/5503150)


Všeobecná ambulancia pre dospelých (LEK-NO, s.r.o.) MUDr. Zanovit Rastislav (miesto pracoviska: Štefánikova 1090/82, 029 01 Námestovo) (043/2388386)


Pneumatologická a ftizeologická ambulancia (DAMIZA, s.r.o.) -  MUDr. Žáčik M. 


Pľúcna ambulancia - MUDr. Trabalík J. (043/5503129)


Psychologická ambulancia (VIVA PORADENSTVO s.r.o.) PhDr. Filková O. (043/5523898)


Kardiologická ambulancia detská (KARDIONIS, s.r.o.) MUDr. Ninisová D.

 

 Kardiologická ambulancia - MUDr. Klabník M., tel. č. 043/5503 302

 

 

 

043/5503110-111
telefónny zoznam »

 

22.9.2010 - spustená optická linka DSi DATA

Oravská poliklinika sa napojila na optickú linku firmy DSi data Námestovo.