Ostatné zmluvy

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia DAP/51/2011/RCS - zverejnená 13.9.2011

Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPP - MUDr. S. Mičiak - zverejnená 13.9.2011

Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPP - HIRUMED, s.r.o. - zverejnená 13.9.2011

Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPP - MUDr. Blahút, s.r.o. - zverejnená 13.9.2011

Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPP - EOS-RIA, s.r.o. - zverejnená 13.9.2011

Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPP - BAMAG, s.r.o. - zverejnená 13.9.2011

Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPP - MUDr. Kucharíková - zverejnená 13.9.2011

Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPP - MUDr. M. Pleva - zverejnená 13.9.2011

Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPP - MUDr. J. Bendžala, s.r.o. - zverejnená 13.9.2011

Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPP - MUIDr. M. Matúšová, s.r.o. - zverejnená 13.9.2011

Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPP - MUDr. M. Janolková - zverejnená 13.9.2011

Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPP - MUDr. M. Hlivová - zverejnená 13.9.2011

Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPP - MUDr. M. Topoľančíková - zverejnená 13.9.2011

Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPP - MUDr. Straňák P. - NZZ SANEA - zverejnená 13.9.2011

Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPP - PED.centrum, s.r.o. - zverejnená 23.9.2011

Zmluva č. 3282011 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách - zverejnená 23.9.2011

Zmluva č. 30/11/Z o vykonaní prác žiakmi v rámci praktického vyučovania - zverejnená 6.10.2011

Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPP - MUDr. Zembjaková - zverejnená 3.11.2011

Zmluva o poskytnutí zdravotnej starostlivosti č. 60008OPKD000108 - Dodatok č. 14 Union  OP Námestovo - zverejnená 3.11.2011

Zmluva č. 33OPLK000511 - Dodatok č. 1 VšzP  OP Námestovo - zverejnená 3.11.2011

Zmluva č. 33OPLK000511 - Dodatok č. 2  VšZP  OP Námestovo - zverejnená 14.11.2011

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75OPLK001310 - Dodatok č. 3   Dôvera  OP Námestovo - zverejnená 18.11.2011

Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku - zverejnená 28.11.2011

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6008OPKD000108 - Dodatok č. 15 Union  OP Námestovo - zverejnenie 1.12.2011

Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 2006-101900-00072-81 - zverejnenie 12.12.2011

Zmluva o dodávke plynu  S-RP20 - zverejnená 28.12.2011

Zmluva o vykonávaní a úhrade LSPP - Dr. Melek - zverejnená 13.1.2012

Zmluva č. 1/2012 o zapožičaní polohovacej postele - zverejnená 13.1.2012

 

043/5503110-111
telefónny zoznam »

 

22.9.2010 - spustená optická linka DSi DATA

Oravská poliklinika sa napojila na optickú linku firmy DSi data Námestovo.