Vedenie

Riaditeľka Oravskej polikliniky:

Ing. Mária Šišková

tel.: 043/5503103,   0905689476

e-mail: riaditeľ@opnam.sk

 

Vedúci EÚ (ekonomického úseku):

Ing. Mária Šišková

tel.: 043/5503103,   0905689476

e-mail: ekonom@opnam.sk

 

Vedúci PIÚ (prevádzk. -invest. úseku):

Ing. Karol Kurtulík

tel.: 043/5503104,   0907856263

e-mail: opnam@opnam.sk

 

Námestník pre OŠE (ošetrovateľstvo):

Mgr. Mária Bakošová

tel.: 043/5503219,   0915829084

e-mail: ados@opnam.sk

 

Vedúci lekár a odborný zástupca zodpovedný za poskytovanie zdrav. starostlivosti:

MUDr. Eva Slačková

tel.: 043/5503219

e-mail: interne@opnam.sk

043/5503110-111
telefónny zoznam »

 

22.9.2010 - spustená optická linka DSi DATA

Oravská poliklinika sa napojila na optickú linku firmy DSi data Námestovo.