Zmluvy o nájme

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/1 - zverejnené 2.2.2011

Zmluva o nájme pozemku č. 2011/1 - zverejnené 2.2.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/3 - zverejnené 28.2.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/4 - zverejnené 28.2.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/5 - zverejnené 24.3.2011

Zmluva o prenájme kyslíka č. 2011/1 - zverejnené 29.3.2011

Nájomná zmluva č. 1/2011 - zverejnené 06.4.2011

Zmluva o nájme pozemku č. 2011/2 - zverejnené 02.05.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/6 - zverejnené 02.05.2011

Zmluva č. 2011/7 o nájme - zverejnené 26.05.2011

Zmluva č. 2011/2 o prenájme kyslíka - zverejnené 22.06.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/10 - zverejnené 28.06.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/13 - zverejnené 28.06.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/14 - zverejnené 28.06.2011

Zmluva o nájme pozemku č. 2011/3 - zverejnené 28.06.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/15 - zverejnené 28.06.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/16 - zverejnené 28.6.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/18 - zverejnené 28.6.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/19 - zverejnené 28.6.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/21 - zverejnené 28.6.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/8 - zverejnené 28.6.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/20 - zverejnené 28.6.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/22 - zverejnené 28.6.2011

 Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/9 - zverejnené 29.6.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/11 - zverejnené 29.6.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/17 - zverejnené 29.6.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/23 - zverejnené 29.6.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/24 - zverejnené 29.6.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/12 - zverejnené 30.6.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/25 - zverejnené 11.7.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/2 - zverejnené 20.7.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/26 - zverejnené 31.8.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/27 - zverejnené 31.8.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/28 - zverejnené 31.8.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/31 - zverejnené 31.8.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/30 - zverejnená 7.9.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/29 - zverejnená 12.9.2011

Zmluva č. 2011/3 o prenájme kyslíka - zverejnená 26.9.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/36 - zverejnená 13.10.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/32 - zverejnená 25.10.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/33 - zverejnená 25.10.2011

Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2011/35 - zverejnená 25.10.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov - zverejnená 25.10.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2011/34 - zverejnená 2.11.2011

Nájomná zmluva č. 2/2011 - zverejnená 2.11.2011

Nájomná zmluva č. 3/2011 - zverejnená 2.11.2011

Nájomná zmluva č. 4/2011 - zverejnená 2.11.2011

Zmluva č. 2011/4 o prenájme kyslíka - zverejnená 2.11.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2011/40 - zverejnená 14.11.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2011/37 - zverejnená 24.11.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/11 - zverejnená 19.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/1 - zverejnená 21.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/5 - zverejnená 21.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/6 - zverejnená 21.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/8 - zverejnená 21.12.2011

Zmluva č. 2011/5 o prenájme kyslíka - zverejnená 21.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/3 - zverejnená 28.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/4 - zverejnená 28.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/7 - zverejnená 28.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/9 - zverejnená 28.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/15 - zverejnená 28.12.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2011/39 - zverejnená 5.1.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/2 - zverejnená 12.1.2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/16 - zverejnená 12.1.2012

 

 

 

043/5503110-111
telefónny zoznam »

 

22.9.2010 - spustená optická linka DSi DATA

Oravská poliklinika sa napojila na optickú linku firmy DSi data Námestovo.