Zoznam zmlúv

Číslo dokladu Meno Identifikácia zmluvy IČO Sídlo Predmet Cena Trvanie zmluvy Dátum podpísania Dátum zverejnenia Dátum účinnosti zmluvy Príloha
959 záznamov (stránka 1/20)
142/2017-piú Zmluva o nájme nebytových presorov č. 2017/45 MUDr. Ján Trabalík 37904761 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1662.9 od 01.09.2017 28.08.2017 12.09.2017 13.09.2017 zobraziť zmluvu
141/17-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/44 Orto-protetika, s.r.o. 36394360 Kollárová 10821/21, 036 01 Martin prenájom nebytových priestorov 69.56 od 01.09.2017 do 31.08.2018 28.08.2017 05.09.2017 06.09.2017 zobraziť zmluvu
140/2017-fiú Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb č. 1160/24/2005 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30796482 Žellova 2, 829 24 Bratislava poskytnutie odborných služieb 21.08.2017 21.08.2017 22.08.2012 zobraziť zmluvu
139/2017-oziš Príloha k zmluve o poskytnutí obratového bonusu 611-920 sanofi-aventis Slovakia s.r.o. 31339450 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava obratový bonus do 31.08.2017 26.07.2017 21.08.2017 21.08.2017 zobraziť zmluvu
138/2017-fiú Zmluva č. RCD 604/2017 ITQ-INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o. 36384771 A. Bielka 62, 010 09 Žilina recertifikácia a dozorný audit 1220 do 30.08.2020 16.08.2017 21.08.2017 16.08.2017 zobraziť zmluvu
137/2017-fiú Dohoda o recertifikačnomprocese č. RCD/165/2017 ITQ-CZ s.r.o. 29449294 U Tesla 1825, 73541 Petřvald dozorný audit do 30.08.2020 16.08.2017 21.08.2017 16.08.2017 zobraziť zmluvu
136/2017-fiú Zmluva o dielo č. 170207 Neonus, s.r.o. 44279124 miestného priemyslu 1247, 029 01 Námestovo webová aplikácia 1536 31.01.2017 21.08.2017 31.07.2017 zobraziť zmluvu
135/2017 dohoda o plnení povinnoti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Advokátska kancelária SLAMKA-Partners s.r.o. 50120000 Radlinského 1735/29, 026 01 Dolný Kubín Zápis do registra partnerov verejného sektora 1200 17.07.2017 21.08.2017 17.07.2017 zobraziť zmluvu
132/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/37 NeFiRo, s.r.o. 45722358 SNP 518/38, 027 44 Tvrdošín prenájom nebytových priestorov 2215.5 od 01.09.2017 do 31.08.2020 03.07.2017 17.08.2017 01.09.2017 zobraziť zmluvu
131/2017-oziš Dodatok č. 37 k zmluve č. 33OPLK000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti od 01.07.2017 28.07.2017 16.08.2017 17.08.2017 zobraziť zmluvu
130/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/39 Ing. Vladimír Petriska Bortex 14272377 Nová cesta 363, 029 42 Bobrov prenájom nebytových priestorov 2628 od 01.09.2017 do31.08.2018 25.07.2017 16.08.2017 01.09.2017 zobraziť zmluvu
129/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/40 Čiernik, s.r.o. 47604719 Školskom 236, 029 43 Zubrohlava prenájom nebytových priestorov 523.2 od 01.09.2017 do31.08.2018 14.08.2017 16.08.2017 01.09.2017 zobraziť zmluvu
128/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/38 Mudr. Dagmar Lazovská 37811410 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 3613.8 od 01.08.2017 do 31.07.2020 03.07.2017 10.08.2017 11.08.2017 zobraziť zmluvu
127/2017-piú Dodatok č. 2/2017 ku zmluve č. 2017/2 o prenájme kyslíka Margita Adamčíková do 31.07.2017 31.07.2017 10.08.2017 10.08.2017 zobraziť zmluvu
124/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/23 M L FRESH s.r.o. 44236841 Poľná 1060/6, 900 01 Veľký Krtíš prenájom nebytových priestorov 188 od 01.07.2017 do 30.06.2020 08.06.2017 01.08.2017 02.08.2017 zobraziť zmluvu
123/2017-PIÚ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/27 Mgr. Katarína Fašungová 37902911 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1691.1 od 01.07.2017 do 30.06.2020 08.06.2017 24.07.2017 25.07.2017 zobraziť zmluvu
120/2017-oziš Dodatok č. 36 k Zmluve č. 33OPLK000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti do 30.09.2017 28.06.2017 17.07.2017 18.07.2017 zobraziť zmluvu
119/2017-fiú Zmluva o uverejnení firmy MEDIATEL, spol. s r. o. 35859415 Miletičová 21, 821 08 Bratislava Firemný profil Mediatel 413.64 18.07.2017 18.07.2017 19.07.2017 zobraziť zmluvu
118/2017-PIÚ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/25 MUDr. Sylvia Loneková 35666668 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1982.7 od 01.07.2017 do 30.06.2020 08.06.2017 17.07.2017 18.07.2017 zobraziť zmluvu
117/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/24 MUDr. Miroslav Rentka 35665289 Mieru 297/43, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1517.78 od 01.07.2017 do 30.06.2020 08.06.2017 13.07.2017 14.07.2017 zobraziť zmluvu
116/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/26 MUDr. Miloš Móri 35674911 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1624.8 od 01.07.2017 do 30.06.2020 08.06.2017 13.07.2017 14.07.2017 zobraziť zmluvu
115/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/28 PaeDr. Sylvia Nečasová 37602903 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1678.2 od 01.07.2017 do 30.06.2020 08.06.2017 13.07.2017 14.07.2017 zobraziť zmluvu
114/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/29 Jaroslav Bugaj - AUTO GLOBAL 40336859 Veterná 157/4, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 2431.48 od 01.07.2017 do 30.06.2020 05.06.2017 13.07.2017 14.07.2017 zobraziť zmluvu
113/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/30 MUDr. Svetlana Móriová 42346843 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 3120.9 od 01.07.2017 do 30.06.2020 05.06.2017 13.07.2017 14.07.2017 zobraziť zmluvu
112/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/32 MUDr. Dziewicz Ivan 35660791 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1172.4 od 01.07.2017 do 30.06.2020 05.06.2017 13.07.2017 14.07.2017 zobraziť zmluvu
111/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/33 Gastro-Oftal-med, s.r.o. 36674044 Družby 2013/16, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov 1172.4 od 01.07.2017 do 30.06.2020 12.06.2017 13.07.2017 14.07.2017 zobraziť zmluvu
110/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/34 HaMed, s.r.o. 36431010 Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov 450.48 od 01.07.2017 do 30.06.2020 05.06.2017 13.07.2017 14.07.2017 zobraziť zmluvu
109/2017-ožiš Dodatok č. 12 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinova 25, 851 01 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti 17.05.2017 10.07.2017 11.07.2017 zobraziť zmluvu
108/2017-piú Zmluva č. 2017/1 o nájme pozemku COOP Jednota Námestovo 00693804 Hviezdoslavova 1/11, 029 01 Námestovo prenájom pozemku 432.87 od 01.07.2017 do 30.12.2017 12.06.2017 06.07.2017 07.07.2017 zobraziť zmluvu
107/2017-piú Dodatok č. 1/2017 ku zmluve č. 2017/2 o prenájme kyslíka Margita Adamčíková prenájom kyslíkovej fľaše 25.29 do 31.07.2017 28.06.2017 06.07.2017 07.07.2017 zobraziť zmluvu
106/2017-piú Dodatok č. 3 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2015/1 MUDr. Ján Trabalík 37904761 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 138.58 od 01.07.2017 do 30.07.2017 28.06.2017 06.07.2017 07.07.2017
103/2017-fiu Kúpna zmluva č. 164223/01/2013 Messer Tatragas spol. s r. o. 00685852 Chalupkova 9, 819 44 Bratislava medikyslík technický, medox kyslík od 01.07.2017 do 30.12.2017 05.06.2017 27.06.2017 01.07.2017 zobraziť zmluvu
102/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/35 Kardio-onkológia, s.r.o. 36434043 M. Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov 450.48 od 01.07.2017 do 30.06.2018 15.06.2017 27.06.2017 01.07.2017 zobraziť zmluvu
101/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/36 AZURMED, s.r.o. 44194200 M. Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov 450.48 od 01.07.2017 do 30.06.2018 15.06.2017 27.06.2017 01.07.2017 zobraziť zmluvu
99/2017-piú Zmluva o uzatvorení budúdej zmluvy o nájme nebytových priestorov Kardio-onkológia, s.r.o. 36434043 M. Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov 30.05.2017 20.06.2017 21.06.2017 zobraziť zmluvu
98/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/31 MUDr. Edward Zuk 35994282 červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 2814.3 od 01.07.2017 do 31.12.2017 05.06.2017 20.06.2017 01.07.2017 zobraziť zmluvu
97/2017-PIÚ Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov AZURMED, s.r.o. 44194200 M. Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov 30.05.2017 20.06.2017 21.06.2017 zobraziť zmluvu
96/2017-PIÚ Rámcová dohoda č. Z201728101_Z Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 Cintorínska 3/A, 81108 Bratislava Nákup reagencií pre biochemické analyzátory 12 mesiacov 16.06.2017 19.06.2017 19.06.2017 zobraziť zmluvu
95/2017-piú zmluva č. 2017/3 o prenájme kyslíka Jozef Tomulec od 09.05.2017 do 30.06.2017 09.06.2017 16.06.2017 16.06.2017 zobraziť zmluvu
94/2017-piú Dodatok č. 2/2017 ku zmluve č. 2017/1 o prenájme kyslíka Vojtech Horváth do 31.05.2017 31.05.2017 16.06.2017 16.06.2017 zobraziť zmluvu
93/2017-piú Dodatok č. 1/2017 ku zmluve č. 2017/3 o prenájme kyslíka Jozef Tomulec do 12.06.2017 12.06.2017 16.06.2017 16.06.2017 zobraziť zmluvu
92/2017 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme lekárskeho prístroja Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 Cintorínska 3/A, 81108 Bratislava prenájom prístroja do 10.12.2017 09.06.2017 15.06.2017 16.06.2017 zobraziť zmluvu
91/2017-oziš Dodatok č. 17 k zmluvde o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6008OPLK000113 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti do 31.12.2017 28.04.2017 12.06.2017 13.06.2017
90/2017-PIÚ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/22 Protetika a.s. 31322829 Bojnická 10, 823 65 Bratislava, prenájom nebytových priestorov 81.16 od 01.06.2017 do 31.01.2018 31.05.2017 05.06.2017 06.06.2017 zobraziť zmluvu
89/2017-PIÚ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/17 PP- Ortopedické pomôcky, s.r.o. 50813871 Hviezdoslavovo nám. 214, Námestovo 029 01 prenájom nebytových priestorov 1113.14 od 01.05.2017 do 30.04.2018 28.04.2017 05.06.2017 06.06.2017 zobraziť zmluvu
86/2017-PIÚ Zmluva č. 2017/2 o prenájme kyslíka Margita Adamčíková prenájom kyslíkovej fľaše 63.18 od 30.05.2017 do 30.06.2017 30.05.2017 31.05.2017 01.06.2017 zobraziť zmluvu
85/2017-PIÚ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/20 Orto-protetika, s.r.o. 36394360 Kollárová 10821/21, 036 01 Martin prenájom nebytových priestorov 34.78 od 01.06.2017 do 31.05.2020 28.04.2017 26.05.2017 01.06.2017
84/2017-PIÚ Dohoda č. 2017/6 Eva Ľubová 47162861 029 54 Lomná 216 likvidácia biologického odpadu 7.6 od 01.06.2017 24.05.2017 26.05.2017 01.06.2017 zobraziť zmluvu
83/2017- FIÚ Dodatok k zmluve č. LSSX/SW Počítače a programovanie, s.r.o. 36005479 Kuzmányho 22, 010 01 Žilina poskytovanie služieb 65 do 30.04.2020 28.04.2017 25.05.2017 26.05.2017 zobraziť zmluvu
82/2017-piú Dodatok č. 2/2017 ku zmluve č.2016/1 o nájme pozemku Zdenka Hrklová 43522904 Slnečná 163/12, 02901 Námestovo prenájom pozemku 92.1 od 01.06.2017 do 31.01.2019 19.05.2017 23.05.2017 01.06.2017 zobraziť zmluvu