Zoznam zmlúv

Číslo dokladu Meno Identifikácia zmluvy IČO Sídlo Predmet Cena Trvanie zmluvy Dátum podpísania Dátum zverejnenia Dátum účinnosti zmluvy Príloha
979 záznamov (stránka 1/20)
167/2017-piú Zmluva o nájme nebytových presorov č. 2017/51 MUDr. Terázia Barnášová 37904329 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 3391.5 od 01.11.2017 do 31.10.2020 12.10.2017 31.10.2017 01.11.2017 zobraziť zmluvu
166/2017-piú Zmluva o nájme nebytových presorov č. 2017/48 MUDr. Miloslav Matejčík 35663987 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 5116.8 od 01.11.2017 do 31.10.2020 12.10.2017 31.10.2017 01.11.2017 zobraziť zmluvu
165/2017-piú Zmluva o nájme nebytových presorov č. 2017/549 MUDr. Ján Trabalík 37904761 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 2456.4 od 01.11.2017 do 31.10.2020 20.10.2017 31.10.2017 01.11.2017 zobraziť zmluvu
164/2017-piú Zmluva o nájme nebytových presorov č. 2017/50 Damiza, s.r.o. 36839850 Okružná 2060/9, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov 4237.8 od 01.11.2017 do 31.10.2020 12.10.2017 31.10.2017 01.11.2017 zobraziť zmluvu
161/2017-pam Dodatok č. 2 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP Detská ambulancia Lokca II, s.r.o. 50941356 Pri zdravotnom stredisku 608, 029 51 Lokca vykonávanie LSPP od 01.10.2017 29.09.2017 30.09.2017 01.10.2017 zobraziť zmluvu
160/2017-pam Dodatok č. 2 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP MUDr. Marta Grenčíková 37910779 neštátna detská ambulnacia Lokca 029 51 vykonávanie LSPP od 10.01.2017 29.09.2017 30.09.2017 01.10.2017 zobraziť zmluvu
159/2017-pam Dodatok č. 2 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP MUDr. Márie Matúšová 36865176 Rabčická 331, 029 44 Rabča vykonávanie LSPP od 01.10.2017 29.09.2017 30.09.2017 10.10.2017 zobraziť zmluvu
158/2017-pam Dodatok č.2 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP KINDERMED, s.r.o. 36439045 Obvodné zdravotné stredisko 331, 029 44 Rabča vykonávanie LSPP od 01.10.2017 29.09.2017 30.09.2017 01.10.2017 zobraziť zmluvu
157/2017-oziš Dodatok č. 38 k zmluve č. 33OPLK000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti do 31.12.2017 26.09.2017 28.09.2017 01.10.2017 zobraziť zmluvu
156/2017-piú Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov MP-ORTHOPEDICS, s.r.o. 47838728 029 51 Lokca 265 prenájom nebytových priestorov od 01.01.2018 do 31.12.2020 27.09.2017 13.10.2017 27.09.2017 zobraziť zmluvu
155/2017-pam Dodatok č. 2 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP MUDr. Blahút, s.r.o. 36868787 ČK 85/25,Námestovo 029 01 vykonávanie LSPP od 08.09.2017 08.09.2017 08.09.2017 09.09.2017 zobraziť zmluvu
154/2017-pam Dodatok č. 2 k zmluve o vykonávaní a úhrade LSPP HIRUMED, s.r.o. 36698245 Lokca 274, 029 51 vykonávanie LSPP od 08.09.2017 08.09.2017 08.09.2017 09.09.2017 zobraziť zmluvu
153/2017-piú Dodatok č. 1 k dohode č. 2014/6 o poskytovaní služieb Vladimír Meluš 47862904 Sídlisko 165/48, 027 44 Tvrdošín likvidácia biologického odpadu 7.6 od 10.10.2017 03.10.2017 09.10.2017 10.10.2017 zobraziť zmluvu
152/2017-piú Dohoda č. 2017/8 o poskytovaní služieb Kristína Kolejáková 47863137 029 01 Vavrečka likvidácia biologického odpadu 7.6 od 10.10.2017 03.10.2017 09.10.2017 10.10.2017 zobraziť zmluvu
149/2017-piú Zmluva o nájme nebytových presorov č. 2017/41 COR-MEDICAL, s.r.o. 47373407 Odbojárov 1959, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov 2668.2 od 24.10.2017 do 23.10.2020 20.08.2017 04.10.2017 24.10.2017 zobraziť zmluvu
148/17-piú Dohoda č. 2017/7 o poskytovaní služieb Andrea šmiheľová 47891572 029 01 Lokca, Rínok 660/1 sterilizácia nástrojov 30 od 01.10.2017 27.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 zobraziť zmluvu
147/17-piú Zmluva o nájme nebytových presorov č. 2017/43 Jaroslav Miklátek J. M. AUTO 40972381 029 64 Oravská Jasenica 435 prenájom nebytových priestorov 1159.08 od 01.12.2017 do 30.11.2020 20.08.2017 04.10.2017 01.12.2017 zobraziť zmluvu
146/2017-piú Zmluva o nájme nebytových presorov č. 2017/47 Kardio-onkológia, s.r.o. 36434043 M.Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov 15 od 01.10.2017 do 30.09.2020 07.09.2017 29.09.2017 01.10.2017 zobraziť zmluvu
145/2017-piú Zmluva o nájme nebytových presorov č. 2017/46 Kardiológia-MUDr. Šulek Peter, s.r.o. 36707970 Hurbanová 1183/30, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov 15 od 01.10.2017 do 30.09.2020 07.09.2017 29.09.2017 01.10.2017 zobraziť zmluvu
144/2017-piú Zmluva o nájme nebytových presorov č. 2017/42 MUDr. Kolenčíková Magdaléna 37903926 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 9594 od 01.10.2017 do 30.09.2020 20.08.2017 29.09.2017 01.10.2017 zobraziť zmluvu
142/2017-piú Zmluva o nájme nebytových presorov č. 2017/45 MUDr. Ján Trabalík 37904761 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1662.9 od 01.09.2017 28.08.2017 12.09.2017 13.09.2017 zobraziť zmluvu
141/17-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/44 Orto-protetika, s.r.o. 36394360 Kollárová 10821/21, 036 01 Martin prenájom nebytových priestorov 69.56 od 01.09.2017 do 31.08.2018 28.08.2017 05.09.2017 06.09.2017 zobraziť zmluvu
140/2017-fiú Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb č. 1160/24/2005 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30796482 Žellova 2, 829 24 Bratislava poskytnutie odborných služieb 21.08.2017 21.08.2017 22.08.2012 zobraziť zmluvu
139/2017-oziš Príloha k zmluve o poskytnutí obratového bonusu 611-920 sanofi-aventis Slovakia s.r.o. 31339450 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava obratový bonus do 31.08.2017 26.07.2017 21.08.2017 21.08.2017 zobraziť zmluvu
138/2017-fiú Zmluva č. RCD 604/2017 ITQ-INŠTITÚT TEÓRIE KVALITY, s.r.o. 36384771 A. Bielka 62, 010 09 Žilina recertifikácia a dozorný audit 1220 do 30.08.2020 16.08.2017 21.08.2017 16.08.2017 zobraziť zmluvu
137/2017-fiú Dohoda o recertifikačnomprocese č. RCD/165/2017 ITQ-CZ s.r.o. 29449294 U Tesla 1825, 73541 Petřvald dozorný audit do 30.08.2020 16.08.2017 21.08.2017 16.08.2017 zobraziť zmluvu
136/2017-fiú Zmluva o dielo č. 170207 Neonus, s.r.o. 44279124 miestného priemyslu 1247, 029 01 Námestovo webová aplikácia 1536 31.01.2017 21.08.2017 31.07.2017 zobraziť zmluvu
135/2017 dohoda o plnení povinnoti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Advokátska kancelária SLAMKA-Partners s.r.o. 50120000 Radlinského 1735/29, 026 01 Dolný Kubín Zápis do registra partnerov verejného sektora 1200 17.07.2017 21.08.2017 17.07.2017 zobraziť zmluvu
132/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/37 NeFiRo, s.r.o. 45722358 SNP 518/38, 027 44 Tvrdošín prenájom nebytových priestorov 2215.5 od 01.09.2017 do 31.08.2020 03.07.2017 17.08.2017 01.09.2017 zobraziť zmluvu
131/2017-oziš Dodatok č. 37 k zmluve č. 33OPLK000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti od 01.07.2017 28.07.2017 16.08.2017 17.08.2017 zobraziť zmluvu
130/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/39 Ing. Vladimír Petriska Bortex 14272377 Nová cesta 363, 029 42 Bobrov prenájom nebytových priestorov 2628 od 01.09.2017 do31.08.2018 25.07.2017 16.08.2017 01.09.2017 zobraziť zmluvu
129/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/40 Čiernik, s.r.o. 47604719 Školskom 236, 029 43 Zubrohlava prenájom nebytových priestorov 523.2 od 01.09.2017 do31.08.2018 14.08.2017 16.08.2017 01.09.2017 zobraziť zmluvu
128/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/38 Mudr. Dagmar Lazovská 37811410 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 3613.8 od 01.08.2017 do 31.07.2020 03.07.2017 10.08.2017 11.08.2017 zobraziť zmluvu
127/2017-piú Dodatok č. 2/2017 ku zmluve č. 2017/2 o prenájme kyslíka Margita Adamčíková do 31.07.2017 31.07.2017 10.08.2017 10.08.2017 zobraziť zmluvu
124/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/23 M L FRESH s.r.o. 44236841 Poľná 1060/6, 900 01 Veľký Krtíš prenájom nebytových priestorov 188 od 01.07.2017 do 30.06.2020 08.06.2017 01.08.2017 02.08.2017 zobraziť zmluvu
123/2017-PIÚ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/27 Mgr. Katarína Fašungová 37902911 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1691.1 od 01.07.2017 do 30.06.2020 08.06.2017 24.07.2017 25.07.2017 zobraziť zmluvu
120/2017-oziš Dodatok č. 36 k Zmluve č. 33OPLK000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti do 30.09.2017 28.06.2017 17.07.2017 18.07.2017 zobraziť zmluvu
119/2017-fiú Zmluva o uverejnení firmy MEDIATEL, spol. s r. o. 35859415 Miletičová 21, 821 08 Bratislava Firemný profil Mediatel 413.64 18.07.2017 18.07.2017 19.07.2017 zobraziť zmluvu
118/2017-PIÚ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/25 MUDr. Sylvia Loneková 35666668 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1982.7 od 01.07.2017 do 30.06.2020 08.06.2017 17.07.2017 18.07.2017 zobraziť zmluvu
117/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/24 MUDr. Miroslav Rentka 35665289 Mieru 297/43, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1517.78 od 01.07.2017 do 30.06.2020 08.06.2017 13.07.2017 14.07.2017 zobraziť zmluvu
116/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/26 MUDr. Miloš Móri 35674911 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1624.8 od 01.07.2017 do 30.06.2020 08.06.2017 13.07.2017 14.07.2017 zobraziť zmluvu
115/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/28 PaeDr. Sylvia Nečasová 37602903 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1678.2 od 01.07.2017 do 30.06.2020 08.06.2017 13.07.2017 14.07.2017 zobraziť zmluvu
114/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/29 Jaroslav Bugaj - AUTO GLOBAL 40336859 Veterná 157/4, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 2431.48 od 01.07.2017 do 30.06.2020 05.06.2017 13.07.2017 14.07.2017 zobraziť zmluvu
113/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/30 MUDr. Svetlana Móriová 42346843 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 3120.9 od 01.07.2017 do 30.06.2020 05.06.2017 13.07.2017 14.07.2017 zobraziť zmluvu
112/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/32 MUDr. Dziewicz Ivan 35660791 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1172.4 od 01.07.2017 do 30.06.2020 05.06.2017 13.07.2017 14.07.2017 zobraziť zmluvu
111/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/33 Gastro-Oftal-med, s.r.o. 36674044 Družby 2013/16, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov 1172.4 od 01.07.2017 do 30.06.2020 12.06.2017 13.07.2017 14.07.2017 zobraziť zmluvu
110/2017-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2017/34 HaMed, s.r.o. 36431010 Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov 450.48 od 01.07.2017 do 30.06.2020 05.06.2017 13.07.2017 14.07.2017 zobraziť zmluvu
109/2017-ožiš Dodatok č. 12 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinova 25, 851 01 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti 17.05.2017 10.07.2017 11.07.2017 zobraziť zmluvu
108/2017-piú Zmluva č. 2017/1 o nájme pozemku COOP Jednota Námestovo 00693804 Hviezdoslavova 1/11, 029 01 Námestovo prenájom pozemku 432.87 od 01.07.2017 do 30.12.2017 12.06.2017 06.07.2017 07.07.2017 zobraziť zmluvu
107/2017-piú Dodatok č. 1/2017 ku zmluve č. 2017/2 o prenájme kyslíka Margita Adamčíková prenájom kyslíkovej fľaše 25.29 do 31.07.2017 28.06.2017 06.07.2017 07.07.2017 zobraziť zmluvu