Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Nové vyšetrenie na očnej ambulancii


19.07.2019 Očná ambulancia od 17.07.2019 poskytuje novú službu - OCT vyšetrenie. Náplňou je diagnostika a sledovanie ochorení sietnice. Vyšetrenie je nekontaktné , neinvazívne, transpupilárne.

OCT vyšetrenie

Spektrálne optický koherentný tomograf (OCT) je očný prístroj, resp. zobrazovacia metóda, ktorá využíva funkciu optického lúča, jeho odrazu a posunu. Ten je potom následne spracovaný počítačom a prenesený pomocou farebnej, alebo čiernobielej  škály do trojrozmerného obrazu. OCT zobrazenie je podobné histologickému prierezu tkaniva. Je to nekontaktné , neinvazívne, transpupilárne vyšetrenie.

OCT TZN (terča zrakového nervu)

– využíva sa hlavne pri glaukóme a iných poškodenia zrakového nervu

– sleduje zrakový nerv, jeho veľkosť, tvar a pomer medzi jednotlivými štruktúrami, vrstvu nervových vlákien

– umožňuje sledovať účinok liečby a progresiu resp. zastavenie ochorenia pri danej liečbe

OCT MK (makulárnej krajiny)

– vyšetrenie žltej škvrny v rezoch, kde je možné vidieť všetky vrstvy sietnice a ich možné ochorenie resp. postihnutie

OCT predného segmentu oka

– vyšetrenie rohovky /prednej časti oka/ v priereze, kde je viditeľné poškodenie a je rozsah do hĺbky rohovky

– vyšetrenie komorového uhlu

– vyšetrenie prednej komory oka

Náplňou je diagnostika a sledovanie ochorení sietnice predovšetkým miesta najostrejšieho videnia makuly a zrakového nervu:

  1. diera makuly
  2. centrálna serózna chorioretinopathia
  3. edém makuly pri diabetickej retinopatii, zadnej uveitíde, cievnych oklúziách, pseudofakickom cystoidnom edéme, vekom podmienenej degenerácii makuly, vitreoretinálnom trakčnom syndróme a iných ochoreniach vitreoretinálneho rozhrania
  4. rozštiepenie vrstiev sietnice, odlúpenie sietnice
  5. jamka zrakového nervu, drúzy zrakového nervu
  6. glaukóm- štrukturálne zmeny na hlave zrakového nervu, hrúbke vrstvy nervových vláken, vyšetrenie komorového uhla

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa