Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Elektronický vyvolávací a objednávací systém


Poliklinika zaviedla nový systém u ambulancií, ktoré sama prevádzkuje: internej, algeziologickej, stomatologickej, chirurgickej, oftalmologickej, v ambulancii cievnej chirurgie a sono ambulancii.

Poradový lístok na vyšetrenie do vybraných ambulancií pacienti získajú na prihlasovacích termináloch – kioskoch, umiestnených vo vstupných priestoroch polikliniky ( prízemie, 1. poschodie, 2. poschodie, vrátnica ).

Pacient si po príchode do zariadenia vyberie z ponuky na dotykovom displeji kiosku ambulanciu a požadovanú službu. Systém priradí požiadavke poradové číslo a vytlačí poradový lístok s poradovým číslom, požadovanou službou, názvom a umiestnením ambulancie, dátumom a časom registrácie.

Nad kioskami, v priestoroch čakární a aj v bufete polikliniky budú umiestnené digitálne displeje, ktoré budú pacientom ukazovať aktuálne poradie. Pre prípad že pacient nemôže alebo nevie použiť samoobslužný kiosk, bude na vrátnici možná asistovaná registrácia pacientov, ktorú bude vykonávať pracovníčka vrátnice.

Tento vyvolávací systém dáva možnosť vzdialenej kontroly cez internet. Pacient sa môže vzdialiť z areálu a vybaviť si iné záležitosti a tak využiť svoj čas, kým sa dostane na rad. Prostredníctvom svojho mobilu alebo počítača si môže i skontrolovať svoje poradie https://opnam.esmo.sk/ a dostaviť sa v potrebný čas pred ambulanciu. Informácie o webovom prístupe budú uvedené na registračnom lístku z kiosku.

Vyvolávací systém je integrovaný s objednávacím portálom https://www.objednatvysetrenie.sk/  Pacient sa môže prostredníctvom portálu priamo z domu objednať na požadované vyšetrenie do ambulancie zaradenej v objednávacom systéme (sono ambulancia, zubná ambulancia) a vyvolávací systém zabezpečí, že informácia o objednanom vyšetrení bude zaradená do čakacej fronty ambulancie v danom dni.

Zavedenie elektronického vyvolávacieho systému pacientov v Oravskej poliklinike Námestovo bolo iniciované odbornom zdravotníctva ŽSK a financované zo zdrojov Žilinského samosprávneho kraja.


 

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa