Číslo dokladu
Predmet
Cena
Dátum vyhotovenia
Dátum zverejnenia
Dodávateľ
Zmluvu podpísal
Príloha
405/2023-piú servisná kontrola defibrilátora 22.09.2023 22.09.2023 MEDIS NITRA, spol. s r.o., Pri Dorotke 659/81, IČO:35331774 Ing. Karol Kurtulík, vedúci PIÚ Stiahnuť
404/2023-piú diagnostika poruchy výťahov 240 06.09.2023 08.09.2023 Schindler výťahy a eskalátory, Biskupická 56, 911 04 Trenčín, IČO:31402828 Ing. Karol Kurtulík, vedúci PIÚ Stiahnuť
403/2023-piú licencia eset 1466.35 14.09.2023 15.09.2023 ITP Invest, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 35947713 Ing. Karol Kurtulík, vedúci PIÚ Stiahnuť
402/2023-piú sanácia vnútorných priestorov 5635.68 22.09.2023 22.09.2023 Z-mont, s.r.o., Oravská Jaasenica 614, 029 64 Oravská Jasenica, IČO: 36393860 Ing. Karol Kurtulík, vedúci PIÚ Stiahnuť
400/2023-piú analýza AQUA Purificata 111.12 06.03.2023 10.03.2023 EL spol. s r. o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 316 528 59 Ing. Karol Kurtulík, vedúci PIÚ Stiahnuť
392/2023-piú kontrola počítačov 200 18.09.2023 22.09.2023 Pavol Líška EVAS, Babín 19, 029 52 Babín, IČO:31046576 Ing. Karol Kurtulík, vedúci PIÚ Stiahnuť
391/2023-piú dvere 1777.72 18.09.2023 22.09.2023 Stavebný podnik s.r.o., Miestného priemyslu 561, 029 01 Námestovo, IČO: 36373249 Ing. Karol Kurtulík, vedúci PIÚ Stiahnuť
390/2023-piú noviny 48 12.09.2023 15.09.2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503 Ing. Karol Kurtulík, vedúci PIÚ Stiahnuť
389/2023-piú zdravotnícky materiál 660 30.08.2023 04.09.2023 EuDent, spol. s r.o., Švermova 1/1601, 911 01 Trenčín, IČO:30997399 Mgr. Mária Bakošová, vedúca OŠE Stiahnuť
388/2023-piú tovar pre potreby ambulancií 791.38 30.08.2023 04.09.2023 EFN plus s.r.o., Miestneho priemyslu 570, 029 01 Námestovo, IČO: 44101601 Ing. Karol Kurtulík, vedúci PIÚ Stiahnuť
387/23/piú tovar pre potreby údržby 19.72 30.08.2023 01.09.2023 Ekocar, s.r.o., Slanická 459/12, 02901 Námestovo, IČO:47229225 Ing. Karol Kurtulík, vedúci PIÚ Stiahnuť
386/2023-piú zhotovenie nábytku 8970 18.09.2023 22.09.2023 Ľuboš Rentka, Nad školou 702/20, 029 43 Zubrohlava, IČO: 47082038 Ing. Karol Kurtulík, vedúci PIÚ Stiahnuť
385/2023-piú servis kotla 12.09.2023 15.09.2023 Viesmann, s.r.o., Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava, IČO: 31388841 Ing. Karol Kurtulík, vedúci PIÚ Stiahnuť
384/2023-piú demontáž a montáž zubnej súpravy 750 11.09.2023 15.09.2023 Peter Laurenčík, Vrátňanská cesta 485/62, 013 06 Terchová, IČO: 30597579 Ing. Karol Kurtulík, vedúci PIÚ Stiahnuť
383/2023-pam pena, náplň do air kontrol 220.128 11.09.2023 11.09.2023 CSW - boco Slovensko, s.r.o., M. R. Štefánika, IČO: 31411045 Mgr. Darina Sirotiarová, vedúca upratovačiek Stiahnuť
382/2023-piú tovar pre potreby údržby 617.84 17.08.2023 18.08.2023 DOMATRA, s.r.o., Miestneho priemyslu 570, 029 01 Námestovo, IČO: 36438308 Ing. Karol Kurtulík, vedúci PIÚ Stiahnuť
381/2023-piú oprava výťahu 2896 08.09.2023 08.09.2023 Schindler výťahy a eskalátory, Biskupická 56, 911 04 Trenčín, IČO:31402828 Ing. Karol Kurtulík, vedúci PIÚ Stiahnuť
380/2023-piú úradná skúška výťahov 890 08.09.2023 08.09.2023 Schindler výťahy a eskalátory, Biskupická 56, 911 04 Trenčín, IČO:31402828 Ing. Karol Kurtulík, vedúci PIÚ Stiahnuť
379/2023-piú oprava výťahu 677.6 08.09.2023 08.09.2023 Schindler výťahy a eskalátory, Biskupická 56, 911 04 Trenčín, IČO:31402828 Ing. Karol Kurtulík, vedúci PIÚ Stiahnuť
378/2023-svalz tovar pre potreby OKB 369.6 06.09.2023 08.09.2023 Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o., Digital park II,Einsteinová 23, 851 01 Bratislava, IČO: 35683546 Ing. Oľga Matisová, vedúca OKB Stiahnuť