Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Zmluvy


Číslo dokladu
Meno
Identifikácia zmluvy
IČO
Sídlo
Predmet
Cena
Trvanie zmluvy
Dátum podpísania
Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti zmluvy
Príloha
23/2018-oziš Dodatok č. 43 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti do 30.06.2018 30.01.2018 30.01.2018 30.01.2018 Stiahnuť
22/18-piú Dodatok č. 2018/8 o poskytovaní služieb GDENT, s.r.o. 36722821 029 56 Zákamenné 55 odvoz biologického tovaru 182.3 od 12.02.2018 08.02.2018 15.02.2018 16.02.2018 Stiahnuť
21/2018-oziš Dodatok č. 42 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti do 28.02.2018 30.01.2018 12.02.2018 12.02.2018 Stiahnuť
20/2018-oziš Dodatok č.18 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6008OPLK000113 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 Bajkalská 29/A, 82108 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti do 31.12.2018 28.12.2017 09.02.2018 09.02.2018 Stiahnuť
19/2018-piú Dodatok č. 1/2018 ku zmluve č. 2017/5 o prenájme kyslíka Serafín Hutko kyslíková náplň 74.82 do 31.03.2018 26.01.2018 31.01.2018 31.01.2018 Stiahnuť
18/2018-piú Dohoda č. 2018/7 o poskytovaní služieb FIMIMED, s.r.o. 029 64 Oravská Jasenica 117 likvidácia biologického odpadu 91.15 od 01.03.2018 29.01.2018 02.02.2018 01.03.2018 Stiahnuť
17/2018-piú Dodatok č. 1/2018 ku zmluve č. 2018/1 o prenájme kyslíka Margita Turácová kyslíková náplň do 23.01.2018 23.01.2018 02.02.2018 02.02.2018 Stiahnuť
16/2018-pam Zmluva o vykonaní a úhrade LSPP MDDr. Ivana Brontvajová 51046881 Oravská Jasenica 403, 029 64 vykonávanie LSPP stomatologická 450 od 20.01.2018 23.01.2018 23.01.2018 23.01.2018 Stiahnuť
15/2018-piú Nájomná zmluva č. 2/2017 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 14272377 Nová cesta 363, 029 42 Bobrov prenájom reklamnej plochy 508.18 od 01.11.2017 do 31.10.2018 07.09.2017 17.01.2018 17.01.2018 Stiahnuť
14/2018-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2017/49 MUDr. Jám Trabalík 37904761 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 2355 od 01.01.2018 do 31.10.2018 05.12.2017 12.01.2018 13.01.2018 Stiahnuť
13/2018-piú Zmluva č. 2018/1 o prenájme kyslíka Margita Turacová kyslíková náplň 49.54 do 31.01.2018 10.01.2018 12.01.2018 13.01.2018 Stiahnuť
12/2018-piú Dohoda č. 2018/2 o poskytovaní služieb EOS - RIA, s.r.o. 36714968 ČK 85/25, 029 01 Námestovo likvidácia biologického odpadu 246.55 od 01.01.2018 18.12.2017 12.01.2018 13.01.2018 Stiahnuť
11/2018 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti 15.01.2018 11.01.2018 11.01.2018 Stiahnuť
10/2018-fiú Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby doba neurčitá 05.01.2018 11.01.2018 11.01.2018 Stiahnuť
9/2018-oziš Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinova 25, 851 01 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti 15.12.2017 05.01.2018 06.01.2018 Stiahnuť
8/2018-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2018/3 PEDAX, spol. s r.o. 36827975 Štefániková 246/48 prenájom nebytových priestorov 4530.6 od 1.1.2018 do 31.12.2018 12.12.2017 05.01.2018 06.01.2018 Stiahnuť
7/2018-piú Zmluva č. 2017/5 o prenájme kyslíka Serafín Hutko prenájom kyslíkovej fľaše 69.38 do 31.01.2018 22.12.2017 03.01.2018 22.12.2017 Stiahnuť
6/2018-piú Dohoda č. 2018/1 o poskytovaní služieb HIRUMED, s.r.o. 36698245 Tajovského 8539/3B, 010 01 Žilina likvidácia biologického odpadu 91.15 od 1.1.2018 14.12.2017 03.01.2018 04.01.2018 Stiahnuť
5/2018-piú Dohoda č. 2018/3 o poskytovaní služieb MUDr. Kucharík, s.r.o. 36610780 Červeného kríža 85, 029 01 Námestovo likvidácia biologického odpadu 246.55 od 1.1.2018 18.12.2017 03.01.2018 04.01.2018 Stiahnuť
4/2018-piú Dohoda č. 2018/4 o poskytovaní služieb Ing. Mária Slovíková 34418351 Štefániková 265/14, 029 01 Námestovo vnútorná telefónna linka 83.24 od 1.1.2018 18.12.2017 03.01.2018 04.01.2018 Stiahnuť

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa