Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Kontakty


Prízemie

Trakt A

022

Informácie

Slezáková

0435503110

012

Ambulancia chronickej bolesti

MUDr. Revajová

0435503301

Trakt B

 

Bufet

1. poschodie

Trakt A

108

Neurologická ambulancia

 

 

109

Interno-diabetologická ambulancia I.

MUDr. Kanderková

0435503249

113

Interná ambulancia

MUDr. Loneková

0435503250

114

Ortopedická ambulancia I.

MUDr. Prádel

0435503257

116

Kožná ambulancia I.

MUDr. Buknová

0435503102

Trakt B

123

Lekáreň

Mgr. Strnalová

0435503293

131

Cievna ambulancia

MUDr. Horný

0435503140 Štvrtok

135

Chirurgická ambulancia I.  

MUDr. Haluška

0435503294

142

Ortopedická ambulancia II. 

MUDr. Ondrek

0918156566 Piatok

151

Fyzioterapia

Mgr. Rypáková

153

Dispečing

0435503120

169

Dentálna hygiena

s. Brišáková

0435503315

165

Zubný panoramatický röntgen

s. Baláková

0435503310

169

Zubno-lekárska služba prvej pomoci

0435503315 So, Ne, sviatky

170

Ambulantná pohotovostná služba prvej pomoci pre dospelých

0435503222

172

Ambulantná pohotovostná služba prvej pomoci pre deti a dorast

0435503210

173

Chirurgicko-mamologická ambulancia

MUDr. Kubačka

0435503312 Piatok

2. poschodie

Trakt A

208

Reumatologická ambulancia

MUDr. Balleková

0435503237

209

ORL ambulancia I.

MUDr. Paríža

0435503239

210

Ortopedicko-protetické zdravotnícke pomôcky  I.

211

ORL ambulancia II.

MUDr. Móri

0435503240

212

Gastroentorologická ambulancia

MUDr. Kulich 

0435503232 Po, St - nepárne, Štv

210

Gastroentorologická ambulancia

MUDr. Dziewicz

0435503232 Ut, St - párne, Pia

218

Röntgenové oddelenie

MUDr. Žulková

0435503236

Trakt B

230

Očná optika

Veselovská

0918431816

232

Pľúcna ambulancia I. 

MUDr. Trabalík

0435503129

244

Očná ambulancia pre deti 

MUDr. Barnášová

0435503150

256

Interno-diabetologická ambulancia II.

MUDr. Slačková

Ut, Štv

0435503258

257

Ambulancia funkčnej diagnostiky

0435503170

258

Sonografická ambulancia

MUDr. Žulková

0435503220

304

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie (laboratórium)

Ing. Matisová

0435503193 0435503133

321

Ambulancia čeľustnej ortopédie

MUDr. Matejčík 

322

Pľúcna ambulancia II. 

MUDr. Žáčik

0948433997

3. poschodie

Trakt A

307

Kardiologická ambulancia

MUDr. Šulej, MUDr. Mazúr

0435503241 Po, St, Štv

307

Hematologická ambulancia I.

MUDr. Hrudová

0435503253 Ut

307

Psychiatrická ambulancia

MUDr. Spitka

0435503234 Po, Ut

309

Ambulancia klinickej onkológie

MUDr. Guspanová

0435503234 Štv

309

Hematologická ambulancia II.

MUDr. Vojtkuliaková

0435503234 St

310

Ortopedicko-protetické zdravotnícke pomôcky  II.

Protetika

0902965647 Ut, St

311

Ambulancia klinickej logopédie I.

PaedDr. Nečasová

0905410904

312

Ambulancia klinickej logopédie II.

Mgr. Fašungová

0908895560

314

Gynekologická ambulancia I

MUDr. Móriová

0435503246

315

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast I.

MUDr. Straňák 

0435503233

317

Gynekologická ambulancia II.

MUDr. Turňová

0435503247

318

Urologická ambulancia

MUDr. Javorka, MUDr. Tomaškin

0435503242 Ut, Pia

Trakt B

301

Všeobecná ambulancia pre dospelých I.

MUDr. Hraboš

0918717625

318

Všeobecná ambulancia pre dospelých II.

MUDr. Madleňáková

 0435865254  

341

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast II.

MUDr. Hubčík

0915866843

367

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast III.

MUDr. Matušáková

0435523761

381

Zubná ambulancia

Dr. Petryk

0435503314

384

Kožná ambulancia II.

MUDr. Poletová (Štrnálová)

0435503109

394

Gynekologická ambulancia III.

MUDr. Moresová

0918704444   0904704074

4. poschodie

Trakt A

407

Riaditeľ

Ing. Šišková, MPH

0435503101

407

Sekretariát

Mgr. Lučivňáková

0435503100

410

Vedúci prevádzkovo-investičného  úseku 

Ing. Kurtulík

0435503104

410

Referent nájomných zmlúv

Grobarčíková

0435503104

411

Námestník pre ošetrovateľstvo

Mgr. Bakošová

0435503219

412

Agentúra domácej starostlivosti

Mgr. Bakošová

0915829084

413

Personálne oddelenie

Mgr. Sirotiarová

0435503107

414

Finančná učtáreň

Kunová

0435503108

417

OZIŠ oddelenie

Kubašová

0435503106

Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

 

Sekretariát riaditeľa

e-mail: sekretariat@opnam.sk

Telefónná ústredňa/informácie

tel. č.: 043 / 5503 110

tel. č.: 043 / 5503 111

 

Fakturačné údaje: 

IČO:00634875

DIČ: 2020573434

IČ DPH: SK2020573434

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0048 1096

facebook Najdete nás na facebooku

Voľné pracovné miesta

Farmaceut

Rehabillitačný lekár

Neurológ

Všeobecný lekár pre deti a dorast

Lekár chirurg

Lekár ortopéd

Priestory na prenájom

Naši partneri

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Fakturačné údaje


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

 

IČO:00634875

DIČ: 2020573434

IČ DPH: SK2020573434

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0048 1096

Mapa