Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Oznamovanie protispoločenskej činnosti


Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podaných v zmysle zákona  č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vykonáva nasledovne:

 

– písomne

– osobne (ústne) do záznamu (zápisnice)

– alebo elektronickou poštou

 

Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe na sekreariáte polikliniky, alebo do schránky na prvom poschodí budovy SO-01.

Podanie podnetu ústnou formou (osobne) do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby (zápisnica).

Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na e-mailovu adresu zodpovednej osoby: staznosti@opnam.sk

 

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa