Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Zubný panoramatický RTG


Ordinačné dni: pondelok - piatok od 07:00 hod. do 13:00 hod.

 

  Ved. lekár:             

         MUDr. Erika Žulková

 Ved. rádiol. asist.:

         Martina Skurcoňáková

 Sestra:    

          Jana Baláková

Zubný panoramatický RTG sa nachádza na  1. poschodí polikliniky Trakt B,  č. dverí 165.


Tel. č.: 043/5503 310

        

Harmonogram práce: pondelok - piatok

07:15 hod. - 11:00 hod. snímkovanie
11:00 hod. - 11:30 hod. obedná prestávka
11:30 hod. - 13:00 hod. snímkovanie
13:00 hod. - 15:00 hod. administratíva, dezinfekcia pracoviska

 

Zubný panoramatický RTG 

Typ vyšetrenia:

-   Panoramatická snímka hornej a dolnej čeľuste

-   Panoramatická vrstvová snímka hornej a dolnej čeľuste

-   Cephalometria

 

Intraorálny RTG

Typ vyšetrenia:

Intraorálna snímka zubov

Čakacia doba

V našej ordinácií sú pacienti vybavovaní priebežne a v zásade bez čakacej doby, celková dĺžka celého úkonu je približne 10 minút.

RTG snímka

Pacientovi je vyhotovená RTG snímka a táto je následne uložená a odovzdaná pacientovi v doktorom požadovanom formáte.

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Fakturačné údaje


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

 

IČO:00634875

DIČ: 2020573434

IČ DPH: SK2020573434

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0048 1096

Mapa