Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Klinická biochémia a hematológia


Ordinačné hodiny: pondelok - piatok od 07:00 hod. do 15:00 hod.

 

Vedúca laboratória:

     Ing. Oľga Matisová

 

 Laboratórium sa nachádza na 2. poschodí - B trakt.

 

  Tel. č.: 043/5503 135

 

Telefón Oddelenie Vedúca
043/5503133 Hematologický úsek  
043/5503133 Príjem materiálu  
043/5503195 Laboratórium biochemické  
043/4503133 Laboratórium hematologický úsek  

 

Klinická biochémia a hematológia je medicínsky odbor, ktorý ako súčasť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa podieľa na určení správnej diagnózy, na dynamickom sledovaní priebehu ochorení a jeho liečby, prispieva k určeniu prognózy, pomáha pri preventívnom vyhľadávaní potenciálne chorých a pri odhaľovaní vrodených porúch metabolizmu.

 

Zameranie biochemicko-hematologického laboratória

 • Zaoberá sa biochemickým vyšetrením biologických materiálov predovšetkým humánneho pôvodu. Jedná sa o základné a špecializované biochemické a hematologické vyšetrenia, odberov biologického materiálu a konzultačné služby.
 • Biochemicko-hematologické laboratórium sa podieľa na sústavnom vzdelávaní pracovníkov v odboroch klinickej biochémie a hematológie.

Hodnotenie kritérií kvality

 • Biochemicko-hematologické laboratórium má certifikát podľa normy ISO 9001, čiže je atestované treťou stranou čo sa týka procesov, systémov, osôb a produktov.
 • Z toho vyplýva, že v biochemicko-hematologickom laboratóriu sa poskytuje služba v zhode so špecifickými požiadavkami deklarovanými v príslušných predpisoch a tretia strana oficiálne potvrdila túto zhodu.

 

Spektrum poskytovaných služieb

1. Biochemicko-hematologické laboratórium

 • základné biochemické vyšetrenia z bežne získavaných biologických materiálov (krv, moč, ďalšie telesné tekutiny a biologické materiály)
 • špeciálne biochemické vyšetrenia (stanovenie hormónov, nádorových markerov, a ďalších vyšetrení v rôznych biologických materiálov)
 • konzultačných služieb v oblasti klinickej biochémie
 • niektoré vyšetrenia pre veterinárne účely
 • súvisiace logistické služby spojené s laboratórnym vyšetrovaním (niektoré odbery materiálov)
 • komplexný bezpečný a zaistený prístup k dátam a ich vhodne spracovanie v laboratórnom informačnom systéme

2. Prehľad súrnych (statimových) vyšetrení

Materiál Biochemické a hematologické vyšetrenia dostupné statim
Sérum, plazma Natrium, Kalium, Chloridy, Calcium, Fosfor, Glukóza, Močovina, Kreatinin, Bilirubin celkový, Bilirubin priamy, Bielkoviny celkové, Albumín, CRP, AST, ALT, ALP, GMT, AMS, TSH, FT4, lipáza
Moč Natrium, Kalium, Chloridy, Calcium, Fosfor, Močovina, Kreatinin, Analýza, Kreatinin clearance, Chemické vyšetrenia + sediment
Krvný obraz, hemokoagulačné vyšetrenie 18 – parametrový krvný obraz, diferenciálny rozpočet leukocytov, PT, APTT, TT, fibrinogén, D-Dimer
 • Príjem materiálu na súrne (statimové) vyšetrenia prebieha denne počas pracovnej doby, súrne vyšetrenia majú prednosť pred vyšetrovaním ostatných materiálov.
 • Sú určené pre závažné stavy a súrne zmeny stavu chorých, keď výsledky môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť starostlivosť o chorých.
 • Žiadanka musí spĺňať všetky bežné požiadavky (identifikáciu chorého, dátum, pečiatka oddelenia, presne vypísané požiadavky, kontakt na nahlásenie výsledkov) a musí byť podpísaný ordinujúcim lekárom.

3. Špeciálne vyšetrenia a diagnostické postupy

 • Stanovená koncentrácia tumorových markerov
  • AFP, CEA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CA 72-4, PSA , CYFRA - 21
  • Tumormarkery nie sú až na výnimočné prípady určené pre diagnostiku, ale pre monitorovanie liečby a priebehu verifikovaného nádorového ochorenia.
 • Stanovenie hormónov
  • TSH voľný T4, T3, PTH
 • Stanovenie ostatných parametrov (napr. anémia)
  • vitamín D, kyselina listová, vitamín B12, B2-mikroglobulín
 • Funkčné testy - OK test - test na okultné krvácanie bez diety
  • Orálny glukózový test sa robí na Oddelení klinickej biochémie. Pokiaľ sa odoberá viacej vzoriek, musí byť presne označený (identifikácia pacienta, čas, poradie).
 • Orálny glukózový tolerančný test (oGTT)
  • Po perorálnej aplikácií 75g glukózy sa sleduje koncentrácia v plazme. Odber žilnej krvi sa robí nalačno a 60 minút po záťaži /3 krát/, stanovuje sa glukóza. Pred testom po dobu 3 dni jedzte obvyklú stravu bez obmedzenia cukru. Nemá byť dodržovaná redukčná diéta, má byť navykla fyzická záťaž. Roztok glukózy 75g v 250 ml vody) sa musí vypiť behom 10 minút. Podrobný návod k prevádzaniu vydáva OKB. Vyšetrenie sa objednáva na príjmu OKB na tel. č.: 043/5503133
 • Test absorpcie železa
  • Robí sa v hematologickej ambulancii.
  • Po perorálnom padaní 280 mg elementárneho železa vo vhodne liekovej forme sa stanovuje koncentrácie Fe v žilnej krvi. Krv sa odoberá nalačno, za 1, 2 a 3 hodiny po aplikácii.

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Fakturačné údaje


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

 

IČO:00634875

DIČ: 2020573434

IČ DPH: SK2020573434

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0048 1096

Mapa