Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Verejné obstarávanie


Identifikácia verejného obstarávateľa


Oravská poliklinika Námestovo
Červeného kríža 62/30
029 01 Námestovo


Druh verejného obstarávateľa: organizácia riadená verejným právom
Forma: štátna príspevková organizácia
Zatriedenie obstarávajúceho  subjektu:  § 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstrávaní
Hlavný predmet činnosti: zdravotníctvo

Kontaktná osoba:
Ing. Karol Kurtulík
Tel: +421 43 5503 104
e-mail: 
opnam@opnam.sk

 

Odkaz na stránku elektronického verejného obstarávania a zverejňovania:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/1537

https://www.evoservis.sk/zsk-opnam/

https://www.eks.sk/

 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 €:

za obdobie od 01.04.-30.06.2017

za obdobie od 01.07.-30.09.2017

za obdobie od 01.10.-31.12.2017

za obdobie od 01.07.-30.09.2018

za obdobie od 01.10.-31.12.2018

za obdobie I.Q 2019

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Fakturačné údaje


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

 

IČO:00634875

DIČ: 2020573434

IČ DPH: SK2020573434

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0048 1096

Mapa