Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Vedenie


Riaditeľ Oravskej polikliniky:

Ing. Mária Šišková, MPH

tel. č.: 043/5503 101

e-mail: riaditel@opnam.sk

 

Vedúci ekonomického úseku:

Ing. Mária Šišková, MPH

tel. č.: 043/5503 103

mobil: 0905 689 476

e-mail: ekonom@opnam.sk

 

Vedúci prevádzkovo - investičného úseku:

Ing. Karol Kurtulík

tel. č.: 043/5503 104

mobil: 0907 856 263

e-mail: opnam@opnam.sk

 

Námestník pre ošetrovateľstvo:

Mgr. Mária Bakošová

tel. č.: 043/5503 219

mobil: 0915 829 084

e-mail: ados@opnam.sk

 

Vedúci lekár a odborný zástupca zodpovedný za poskytovanie zdrav. starostlivosti v ambulanciách polikliniky (amb. pre dospelých Mútne, amb. pre deti a dorast Mútne, amb. LSPP pre deti a dorast, amb. LSPP pre dospelých, chirurgická amb., cievna amb., interná amb., diabetologická amb., zubná amb., ortopedická amb.)

MUDr. Eva Slačková

tel. č.: 043/5503 110

 

e-mail: interne@opnam.sk

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Fakturačné údaje


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

 

IČO:00634875

DIČ: 2020573434

IČ DPH: SK2020573434

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0048 1096

Mapa