Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Voľné pracovné miesta


Oravská poliklinika Námestovo prijme do pracovného pomeru farmaceuta bez špecializácie.

Požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore.

Mzdové podmienky: min. 1 100 €

Miesto výkonu: Lekáreň Poliklinika, Oravská poliklinika, Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo

Kontakt: tel. č.: 043/5503 100, e-mail: sekretariat@opnam.sk


 

Oravská poliklinika Námestovo prijme do pracovného pomeru farmaceutického laboranta v lekárenstve.

Požadované úplné stredné odborné vzdelanie v odbore farmaceutický laborant.

Mzdové podmienky: min. 740 €

Miesto výkonu: Lekáreň Poliklinika, Oravská poliklinika, Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo

Kontakt: tel. č.: 043/5503 100, e-mail: sekretariat@opnam.sk


 

Oravská poliklinika Námestovo prijme do pracovného pomeru lekára ortopéda. 

Kvalifikačné požiadavky: špecializácia v odbore

Mzdové podmienky: v zmysle zákona 578/2004 Z. z.

Náborový príspevok: 1 000 €

Príspevok na návrat do rodiska: 500 €

Príspevok na vzdelávanie

Miesto výkonu: Oravská poliklinika, Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo.

Kontakt: tel. č.: 043/5503 103, e-mail: sekretariat@opnam.sk


 

Oravská poliklinika Námestovo prijme do pracovného pomeru lekára pre deti a dorast. 

Kvalifikačné požiadavky: špecializácia v odbore

Mzdové podmienky: v zmysle zákona 578/2004 Z. z.

Náborový príspevok: 1 000 €

Príspevok na návrat do rodiska: 500 €

Príspevok na vzdelávanie

Miesto výkonu: Zdravotné stredisko Mútne, Ambulancia pre deti a dorast

Kontakt: tel. č.: 043/5503 103, e-mail: sekretariat@opnam.sk

 

Oravská poliklinika Námestovo prijme do pracovného pomeru lekára oftalmológa. 

Kvalifikačné požiadavky: špecializácia v odbore

Mzdové podmienky: v zmysle zákona 578/2004 Z. z.

Náborový príspevok: 1 000 €

Príspevok na návrat do rodiska: 500 €

Príspevok na vzdelávanie

Miesto výkonu: Oravská poliklinika, Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo

Kontakt: tel. č.: 043/5503 103, e-mail: sekretariat@opnam.sk


 

Voľné pracovné miesta

Farmaceut bez špecializácie


Farmaceutický laborant v lekárenstve

Lekár oftalmológ


Lekár ortopéd


Lekár pediater

Priestory na prenájom

 


 

Naši partneri

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa