Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Novinky


Bezplatné pôrody už aj v župných nemocniciach

16.05.2019

Čítať viac

Otvorenie očnej ambulancie

02.05.2019 Od 6.5.2019 otvára Oravská poliklinika očnú ambulanciu.

Čítať viac

Panoramatický zubný röntgen

03.03.2019 Oravská poliklinika od 1.4.2019 ponúka pacientom služby nového digitálneho zubného panoramatického RTG a digitálneho intraorálneho RTG.

Čítať viac

Otvorenie ambulancie pre liečbu chronickej bolesti

02.01.2019 Od 02.01.2019 je v priestoroch Oravskej polikliniky Námestovo otvorená ambulancia pre liečbu chronickej bolesti (algeziologická ambulancia).

Čítať viac

O poliklinike


Oravská poliklinika bola zriadená zriaďovacou listinou číslo 1970/1991-A/VI-3 zo dňa 14.6.1991 Ministerstvom zdravotníctva SR v znení zmeny – Opatrenie MZ SR č. 3909/1991-A zo dňa 11.12.1991 ako štátna príspevková organizácia. Predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej liečebno-preventívnej starostlivosti a činnosti záchrannej zdravotnej služby.

Zriaďovateľom OP Námestovo je od 01.01.2003, na základe zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a §80e ods. 2 zákona NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení v nadväznosti na zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení, Žilinský samosprávny kraj.

 Rozhodnutím ŽSK č. 4654/2008/OZ zo dňa 04.09.2008 sa zmenil dlhoročný názov našej organizácie z Územnej polikliniky Námestovo na Oravskú polikliniku Námestovo. Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach.

Okres Námestovo je najsevernejším okresom Slovenska a najväčším z trojice okresov tvoriacich región Orava. Zaberá celkovú plochu 691 km2 s počtom obyvateľstva 61 746, ktoré je sústredené do jedného mesta a 23 obcí. V spádovom obvode okresu sa nachádzajú 3 hraničné priechody: Bobrov-Lipnica, Oravská Polhora, Novoť pre medzinárodnú nákladnú a osobnú dopravu.

OP Námestovo tým, že je jediným poliklinickým zariadením v najväčšom okrese Oravy, v ktorom nie je nemocnica, má špecifické postavenie v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Význam polikliniky je určený aj jej lokalizáciou v prihraničnom regióne s Poľskou republikou.

Informácie pre pacientov

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa