Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Zmluvy


Číslo dokladu
Meno
Identifikácia zmluvy
IČO
Sídlo
Predmet
Cena
Trvanie zmluvy
Dátum podpísania
Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti zmluvy
Príloha
12/2019-fiú Zmluva o zverení majetku Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina vybavenie do detského kútika 4393.8 od 07.02.2019 07.02.2019 07.02.2019 07.02.2019 Stiahnuť
11/2019-oziš Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinova 25, 851 01 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti od 01.02.2019 30.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 Stiahnuť
10/2019-oziš Dodatok č. 52 k zmluve č. 33OPKL000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti do 31.03.2019 30.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 Stiahnuť
9/2019-piú Zmluva o nájme nebytových priestoroch č. 2019/2 MUDr. Božena Horanová 40748952 Kvetná 1634/4, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 3748.4 od 01.02.2019 do 31.01.2020 27.12.2018 15.01.2019 01.02.2019 Stiahnuť
8/2019-piú Zmluva č. 2019/1 o nájme pozemku Zdenka Hrkľová 43522904 Slnečná 163/12, 029 01 Námestovo prenájom pozemku 95.8 od 01.02.2019 do 31.01.2020 04.12.2018 31.01.2019 01.01.2019 Stiahnuť
7/2019-fiú Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 24 mesiacov 21.11.2018 31.01.2019 31.01.2019 Stiahnuť
6/2019-fiú Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava komunikačné služby 24 mesiacov 21.11.2018 31.01.2019 31.01.2019 Stiahnuť
5/2019-fiú Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava účastnícky program 24 mesiacov 21.11.2018 30.01.2019 30.01.2019 Stiahnuť
4/2019-fiú Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava účastnícky program 28 24 mesiacov 05.09.2018 30.01.2019 30.12.2018 Stiahnuť
128a/2018-FU Dohoda o uznaní dlhu a splátkach dlhu 4USt, spol. s.r.o. 46184309 Štefánikova 267/16, Námestovo 029 01 Dohoda o uznaní dlhu a splátkach dlhu 20.07.2019 10.09.2018 10.09.2018 11.09.2018 Stiahnuť
3/2019 -piú Dohoda č. 2019/1 o poskytovaní služieb MUDr. Dušan Horeličan 36317308 Červeného kríža 66/20, 029 01 Námestovo likvidácia biologického odpadu 91.15 od 01.02.2019 14.01.2019 30.01.2019 01.02.2019 Stiahnuť
2/2019-piú Zmluva o nájme nebytových priestoroch č. 2019/4 SWEET DAYS s.r.o. 04940664 Švabinského 1700/4, Moravská Ostrava 701 00 Ostrava prenájom nebytových priestorov 188 od 01.02.2019 do 31.01.2020 14.01.2019 30.01.2019 01.02.2019 Stiahnuť
1/2019-piú Zmluva o nájme nebytových priestoroch č. 2019/3 Urológia Námestovo, s.r.o. 45511501 V. Šípoša 4431/7, 036 01 Martin prenájom nebytových priestorov 2388.9 od 01.03.2019 do 28.02.2020 27.12.2018 22.01.2019 01.03.2019 Stiahnuť
167/18-oziš Dodatok č. 51 k Zmluve Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti od 1.1.2019 27.12.2018 28.12.2018 01.01.2019 Stiahnuť
166/18-oziš Dodatok č. 20 ku zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 Karadžičová 10, 81453 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti od 01.01.2019 19.12.2018 28.12.2018 01.01.2019 Stiahnuť
165/2018-oziš Dodatok č. 50 k zmluve Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti od 01.12.2018 07.12.2018 21.12.2018 01.01.2019 Stiahnuť
164/2018-oziš Dodatok č. 21 ku zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 Karadžičová 10, 81453 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti do 01.12.2018 do 31.12.2018 21.12.2018 21.12.2018 21.12.2018 Stiahnuť
163/2018-fiú Dodatol č. 3 k Zmluve o nájme lekárskeho prístroja Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 Pripbinova 7828/19, 811 09 Bratislava prenájom prístroja 13.12.2019 13.12.2018 20.12.2018 20.12.2018 Stiahnuť
162/2018-piú Dodatok č. 1/2018 ku zmluve č. 2018/9 o prenájme kyslíka Jozef Tomčík kyslíková náplň 13.12.2018 13.12.2018 13.12.2018 Stiahnuť
158/18-fiú Zmluva o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina odber elektrickej energie dp 31.12.2019 11.12.2018 17.12.2018 01.01.2019 Stiahnuť

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa