Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Zmluvy


Číslo dokladu
Meno
Identifikácia zmluvy
IČO
Sídlo
Predmet
Cena
Trvanie zmluvy
Dátum podpísania
Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti zmluvy
Príloha
270/2024-fú Skupinová poistná zmluva č. 0800224909 Alianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava Osoby prepravované motorovým vozidlom 30.12.2008 30.12.2008 01.01.2009 Stiahnuť
269/2023-fiú Poistná zmluva č. 1200125773 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 Moldavská cesta 8 B, 04280 Košice úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom 18.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Stiahnuť
511059943/2 Poistná zmluva č. 511059943 - zmena č.2 Alianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava Poistenie zodpovedné za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 13.12.2016 16.12.2016 01.01.2017 Stiahnuť
511059943 Poistná zmluva č. 511059943 Alianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava Poistenie zodpovedné za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 26.10.2012 28.10.2012 29.10.2012 Stiahnuť
44/224-oziš Dodatok č. 98 k Zmluve č. 33OPLK00511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava zdravotná starostlivosť 28.05.2024 11.06.2024 11.06.2024 Stiahnuť
43/2024-oziš Dodatok č. 24 k zmluve o poskytovanie zdravotnej starostlivosti č. 75OPLK006818 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinva 25, 851 01 Bratislava zdravotná starostlivosť 24.05.2024 11.06.2024 11.06.2024 Stiahnuť
42/2024-piú Dodatok č. 1/2024 ku zmluve č. 3/2024/PIÚ/K o prenájme kyslíka Vladimír Borák prenájom kyslíkovej náplne 04.06.2024 05.06.2024 05.06.2024 Stiahnuť
41/2024--piú Zmluva č.3/2024/PIÚ/K o prenájme kyslíka Vladimír Borák prenájom kyslíkovej náplne 59.62 30.05.2024 30.05.2024 30.05.2024 Stiahnuť
40/2024-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/PIÚ/2024/N PEDAX, spol. s r.o. 36827975 Štefánikova 246/48, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 17.05.2024 30.05.2024 01.06.2024 Stiahnuť
39/2024-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/PIÚ/2023/N REHABILITÁCIA s,.r.o. 52141845 029 57 Oravská Lesmá č. 851 prenájom nebytových priestorov 17.05.2024 30.05.2024 01.06.2024 Stiahnuť
38/2024-pam Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému zamestnávateľovi Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 00634891 Mieru 549/16,028 01 Trsená dočasné pridelenie zamestanca 03.04.2024 30.05.2024 30.05.2024 Stiahnuť
36/2024-R Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 10-S/2024/3ZL Stredná zravotníck škola Banská Bystrica 00607053 Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica odborná prax 16.04.2024 26.04.2024 27.05.2024 Stiahnuť
35/2024-piú Dohoda č. 8/PIÚ/2024/D o poskytovaní služieb Barbora Kapralíková 45971978 029 Vasiľov 46 likvidácia biologického odpadu 14.92 19.04.2024 26.04.2024 26.04.2024 Stiahnuť
34/2024-oziš Dodatok č. 23 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75oPLK0006818 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinva 25, 851 01 Bratislava zdravotná starostlivosť 29.02.2024 16.04.2024 01.03.2024 Stiahnuť
33/2024-piú Dohoda č. 7/PIÚ/2024/D o poskytovaní služieb FemRay s.r.o. 47583924 Hattalova 1019/36, 029 01 Námestovo pranie prádla 02.04.2024 16.04.2024 17.04.2024 Stiahnuť
32/2024-piú Dohoda o skončení nájmu podľa zmluvy č. 2022/7 o nájme nebytových priestorov zo dňa 14.03.2022 Slovenská lekárska komora 17313317 Maroša Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok ukončenie nájmu 27.03.2024 16.04.2024 16.04.2024 Stiahnuť
31/2024-oziš Dodatok č. 6 k zmluve poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75ADOS000421 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinva 25, 851 01 Bratislava zdravotná starostlivosť 28.03.2024 16.04.2024 01.04.2024 Stiahnuť
29/2024-oziš Dodatok č. 97 k Zmluve č. 33OPLK000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava zdravotná starostlivosť 26.03.2024 04.04.2024 05.04.2024 Stiahnuť
28/2024-oziš Dodatok č. 96 k Zmluve č. 33OPLK000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava zdravotná starostlivosť 18.03.2024 04.04.2024 05.04.2024 Stiahnuť
27/2024-piú Dohoda o skončení nájmu podľa Zmluvy č. 2022/20 o nájme nebytových priestorov zo dňa 09.06.2022 MUDr. Miroslav Rentka 35665289 Mieru 297/43, 029 01 Námetovo ukončenie nájmu 27.03.2024 04.04.2024 05.04.2024 Stiahnuť

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Fakturačné údaje


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

 

IČO:00634875

DIČ: 2020573434

IČ DPH: SK2020573434

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0048 1096

Mapa