Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Zmluvy


Číslo dokladu
Meno
Identifikácia zmluvy
IČO
Sídlo
Predmet
Cena
Trvanie zmluvy
Dátum podpísania
Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti zmluvy
Príloha
108/2022-fú Kúpna zmluva č. 1/OP/2023 Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. 35683546 Einsteinva 23, 851 01 Bratislava dodávka diagnostík 19977.27 28.08.2022 28.09.2022 29.09.2022 Stiahnuť
107/2022-fú Zmluva o dielo na výkon odborného autorského dohľadu IKARCH, s.r.o. 43909060 Žltá 1205/7, 010 03 Žilina autorský dohľad 19800 26.08.2022 28.09.2022 29.09.2022 Stiahnuť
106/2022-fú Zmluva č. 2362022 Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. 36672254 Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín dodávka pitnej vody, odovzdanie odpadovej vody 26.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 Stiahnuť
105/2022-piú Dodatok č. 1/2022 ku zmluve č. 2022/12 o prenájme kyslíka Jozef Kubasák prenájom kyslíkovej náplne 6.06 19.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 Stiahnuť
104/2022-piú Zmluva č. 2022/12 o prenájme kyslíka Jozef Kubasák prenájom kyslíkovej náplne 28.79 06.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 Stiahnuť
103/2022-piú Dodatok č. 1/2022 ku zmluve č. 2022/13 o prenájme kyslíka Milan Mršťák prenájom kyslíkovej náplne do 14.9.2022 14.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 Stiahnuť
102/22-piú Zmluva č. 2022/13 o prenájme kyslíka Milan Mršťák prenájom kyslíkovej náplne 24.75 12.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 Stiahnuť
99/2022-fú Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu ARCHÍV SB , s.r.o. 36402249 Priemyselná 1947/1, 031 01 Liptovský Mikuláš zber odpadov 09.09.2022 09.09.2022 01.10.2022 Stiahnuť
98/2022-oziš Dodatok č. 84 k zmluve č. 33OPLK000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava zdravotná starostlivosť 30.08.2022 09.09.2022 10.09.2022 Stiahnuť
97/2022-pam Dodatok č. 11 k dohode o dočasnom pridelení zamestnancov UVEA KLINIKA, s.r.o. 46723901 Zelená 10888/1A, 036 08 Martin pridelenie zamestnancov do 30.9.2022 23.08.2022 06.09.2022 04.10.2022 Stiahnuť
96/2022-piú Dodatok č. 7 ku zmluve o nájme hnuteľného majetku Ora serrata, s.r.o. 50278029 Zelená 10888/1A, 036 08 Martin prenájom prístroja 408 do 30.9.2022 22.08.2022 06.09.2022 04.10.2022 Stiahnuť
95/2022-piú Dodatok č. 1/2022 ku zmluve č. 2022/11 o prenájme kyslíka Milan Mršťák prenájom kyslíkovej náplne 26.08.2022 04.10.2022 04.10.2022 Stiahnuť
94/2022-piú Zmluva č. 2022/11 o prenájom kyslíka Milan Mršťák prenájom kyslíkovej náplne 25.76 23.08.2022 06.08.2022 04.10.2022 Stiahnuť
93/2022-oziš Dodatok č. 83 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava zdravotná starostlivosť 17.08.2022 26.08.2022 01.09.2022 Stiahnuť
92/2022-piú Dodatok č. 1 k dohode č. 2021/7 o poskytovaní služieb Michaela Bartkoviaková 52390438 Klinec I. 176/2, 029 043 Zubrohlava zmena údajov 01.08.2022 26.09.2022 27.08.2022 Stiahnuť
155/2021-fú Darovacia zmluva č. 2224/2021 MZSR 00165565 Limbová 2, 837 50 Bratislava liek 30.12.2021 31.12.2021 01.01.2022 Stiahnuť
91/2022-piú Dodatok č. 1/2022 ku zmluve č. 2022/10 o prenájme kyslíka Milan Mršťák prenájom kyslíkovej náplne 02.08.2022 02.08.2022 03.08.2022 Stiahnuť
90/2022-piú Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2019/11 GYN-ORL, s.r.o. 52406571 Vavrečka 382, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 4745.76 30.06.2022 02.08.2022 03.08.2022 Stiahnuť
89/2022-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2021/7 PhysioActive s.r.o. 50822322 027 41 Oravský Podzámok prenájom nebytových priestorov 1392 Dodatok č. 41 30.04.2026 25.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 Stiahnuť
88/2022-piú Zmluva č. 2022/10 o prenájme kyslíka Milan Mršťák prenájom kyslíkovej náplne 26.77 28.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 Stiahnuť

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa