Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Zmluvy


Číslo dokladu
Meno
Identifikácia zmluvy
IČO
Sídlo
Predmet
Cena
Trvanie zmluvy
Dátum podpísania
Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti zmluvy
Príloha
2019-fiú Akceptácia cenovej ponuky Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 Pribinová 7828/19 , 811 09 Bratislava reagencie do 14.10.2020 10.10.2019 13.10.2019 14.10.2019 Stiahnuť
113/2019-piú Dohoda č. 2019/8 MUDr. Janka Jakubjaková 36133311 029 55 Novoť 300 odvoz biologického odpadu 91.15 01.10.2019 17.09.2019 26.09.2019 01.10.2019 Stiahnuť
112/2019-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2019/1 Božena Veselovská 22858075 Červeného kríža 130, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1728 01.01.2020-31.12.2021 17.09.2019 20.09.2019 01.01.2020 Stiahnuť
111/2019-piú Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2018/9 JUMAZ, s.r.o. 44247729 029 64 Oravská Jasenica 605 prenájom nebytových priestorov 2271.36 od 01.11.2019 do 31.10.2021 17.07.2019 20.09.2019 01.11.2019 Stiahnuť
110/2019-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2018/12 Reha-Care, s.r.o. 46440534 M R. Štefánika 1792/101, 922 03 Vrbové prenájom nebytových priestorov 1640.16 od 01.10.2019 do 30.09.2021 10.07.2019 20.09.2019 01.10.2019 Stiahnuť
109/2019-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2017/2 KARDIOLÓGIA - MUDr. Šulej 36707970 Hurbanová 1183/30, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov 900.96 od 01.01.2020 do 31.12.2021 06.08.2019 20.09.2019 01.01.2020 Stiahnuť
108/2019-oziš Dodtaok č. 61 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti od 01.07.2019 22.08.2019 10.09.2019 11.09.2019 Stiahnuť
107/2019-oziš Zmluva o vykonaní prác žiakmi Stredná odborná škola technická 17050502 Komenského 496/37. 029 01 Námestovo vykonávanie prác od 03.09.2019 do 30.06.2020 30.08.2019 10.09.2019 11.09.2019 Stiahnuť
106/2019-oziš Dodatok č. 26 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 Karadžičova 10, 81453 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti 30.06.2019 10.09.2019 11.09.2019 Stiahnuť
105/2019-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2018/9 Záchranná zdravotná služba Bratislava 17336210 Antolská 11, 850 07 Bratislava prenájom nebytových priestorov 432 od 01.09.2019 do 31.08.2021 10.07.2019 10.09.2019 11.09.2019 Stiahnuť
104/2019-piú Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2017/39 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 14272377 Nová cesta 363, 029 42 Bobrov prenájom nebytových priestorov 2628 od 01.09.2019 do 31.08.2020 17.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 Stiahnuť
103/2019-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2017/4 MUDr. Kanderková, s.r.o. 44516258 Hamuljakova 139/17, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 2557.8 od 01.01.2020 do 31.12.2021 17.07.2019 10.09.2019 01.01.2020 Stiahnuť
102/2019-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2017/3 SANEA, s.r.o. 46257675 Slnečná 166/24, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 2584.8 od 01.01.2020 do 31.12.2021 07.07.2019 10.09.2019 01.01.2020 Stiahnuť
101/2019-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2018/14 MV SR 00151866 Pribinová 2, 812 72 Bratislava prenájom nebytových priestorov 8998.2 od 01.12.2019 do 30.11.2020 17.07.2019 10.09.2019 01.12.2019 Stiahnuť
100/2019-piú Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2/2018 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 14272377 Nová cesta 363, 029 42 Bobrov prenájom reklamnej plochy od 01.12.2019 do 30.11.2020 07.07.2019 10.09.2019 01.12.2019 Stiahnuť
99/2019-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2018/13 Štefan Florek 34421611 029 64 Oravská Jasenica 408 prenájom nebytových priestorov 6498.48 od 01.11.2019 do 31.10.2021 17.07.2019 10.09.2019 01.11.2019 Stiahnuť
98/2019 PIÚ Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2018/10 Marta Prozbíková 35667397 Slnečná 161/5, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1173.96 od 01.10.2019 do 30.09.2021 10.07.2019 10.09.2019 01.10.2019 Stiahnuť
96/2019-fú Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovvaní elektronickej komunikačnej služby Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 19.07.2019 16.08.2019 19.07.2019 Stiahnuť
95/2019-pam Zmluva o dočasnom zastupovaní lekára MUDr. Slovík, s.r.o. 47622733 ČK 6/27, 029 01 Námestovo poskytovanie zdravotnej starostlivosti do 31.08.2019 15.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Stiahnuť
94/2019-piú Dodatok č. 1 k dohode č. 2018/6 o poskytovaní služieb MUDr. Ivana Benčíková 37808044 Rabčická 331, 029 44 Rabča poskytovanie služieb 179.65 od 01.07.2019 28.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Stiahnuť

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa