Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Zmluvy


Číslo dokladu
Meno
Identifikácia zmluvy
IČO
Sídlo
Predmet
Cena
Trvanie zmluvy
Dátum podpísania
Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti zmluvy
Príloha
8/2020-piú Zmluva o výkone APS LG- Medic s.r.o, 36865176 Rabčická 331, 029 44 Rabča ambulantná pohotovostná služba 16.22 do 30.06.2024 05.01.2020 05.01.2020 06.01.2020 Stiahnuť
7/2020-piú Dodatok č, 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2017/36 AZURMED, s.r.o. 2022624076 M. Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov 412.94 do 30.06.2022 31.01.2020 31.01.2020 01.02.2020 Stiahnuť
6/2020-piú Dohoda č. 2020/3 o poskytovaní služieb Mária Vonšáková 52391426 Lánová 386/3, 029 42 Bobrov odvoz biologického odpadu 7.6 od 01.02.2020 17.01.2020 31.01.2020 01.02.2020 Stiahnuť
4/2020-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme pozemku č.2019/1 Zdenka Hrkľová 43522904 Slnečná 163/12, 029 01 Námestovo nájom pozemku 95.8 od 01.02.2020 do 32.01.2022 13.01.2020 31.01.2020 01.02.2020 Stiahnuť
3/2020-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových č. 2017/54 MUDr. Jana Buknová 37799851 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1754.5 od 01.02.2020 do 30.11.2020 24.01.2020 31.01.2020 01.02.2020 Stiahnuť
2/2020-piú Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov Logos SN s.r.o. 029 64 Oravská Jasenica 110 prenájom nebytových priestorov 30 do 01.03.2020 23.01.2020 24.01.2020 24.01.2020 Stiahnuť
1/2020-ozis Dodatok č. 64 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti do 31.12.2020 23.01.2020 24.01.2020 25.01.2020 Stiahnuť
155/2019-piú Nájomná zmluva č. 1/2020 BORTEX, s.r.o. 47711671 Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo prenájom reklamnej plochy 500 od 01.01.2020 do 31.12.2020 30.12.2019 30.12.2019 01.01.2020 Stiahnuť
154/2019-piú Dodatok č. 1 k dohode č. 2020/2 o poskytovaní služieb PEGASSO, s.r.o. 46660275 Ústredie 308, 029 57 Oravská Lesná odvoz biologického odpadu 182.3 od 01.01.2020 20.12.2019 30.12.2019 01.01.2020 Stiahnuť
153/19-piú Nájomná zmluva č. 2/2020 BORTEX, s.r.o. 47711671 Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo prenájom reklamnej plochy 508 od 01.01.2020 do 31.12.2020 30.12.2019 30.12.2019 01.01.2020 Stiahnuť
152/19-piú Dohoda č. 2020/4 o poskytovaní služieb LG- Medic s.r.o, 36865176 Rabčická 331, 029 44 Rabča odvoz biologického odpadu 109.44 od 01.01.2020 31.12.2019 31.12.2019 01.01.2020 Stiahnuť
151/2019-ozis Dodatok č. 63 l zmluve č. 333OPKL 00511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti 19.12.2019 31.12.2019 01.01.2020 Stiahnuť
150/2019-fú Zmluva o nájme nebytových priestorov Obec Mútne 00314668 029 63 Mútne prenájom nebytových priestorov 5 rokov 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 Stiahnuť
149/2019-fú Zmluva o poskt. obrat. bonusu sanofi-aventis Slovakia s.r.o. 31339450 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava obratový bonus 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 Stiahnuť
148/2019-piú Zmluva o nájme nebytových priestoroch č. 2020/1 BORTEX, s.r.o. 47711671 Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 2628 do 31.12.2020 12.12.2019 31.12.2019 01.01.2020 Stiahnuť
147/2019-piú Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2017/11 Vladimír Kubalák, s.r.o. 50590138 Záruby 593/3, 029 41 Klin prenájom nebytových priestorov do 28.02.2022 18.12.2019 31.12.2019 01.01.2020 Stiahnuť
146/2019-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2020/2 DZS Námestovo, s.r.o. 52745244 Kvetná 1634/4, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 6825.84 do 31.12.2020 12.12.2019 31.12.2019 01.01.2020 Stiahnuť
145/2019-fú Čiastková zmluva o dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka elektriny do 31.12.20120 30.12.2019 31.12.2019 01.01.2020 Stiahnuť
144/2019-fú Zmluva o spolupráci a používaní e-learningového priestorupre Komora pre medicínske právo - MEDIUS, o.z, 42097321 Mäsiarska 6, 040 01 Košice vzdelávacia činnosť 19.12.2019 19.01.2020 19.12.2019 Stiahnuť
143/20109-fú Kúpno predajná zmluva Anton Juriga univerzálny nakladač 562.8 12.12.2019 16.12.2019 16.12.2019 Stiahnuť

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa