Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Zmluvy


Číslo dokladu
Meno
Identifikácia zmluvy
IČO
Sídlo
Predmet
Cena
Trvanie zmluvy
Dátum podpísania
Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti zmluvy
Príloha
50/2019-piú Nájomná zmluva č. 1/2019 podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Ing. Vladimír Petriska BORTEX 14272377 Nová cesta 363, 029 42 Bobrov prenájom reklamnej plochy 500 od 01.05.2019 do 30.04.2020 16.04.2019 30.04.2019 01.05.2019 Stiahnuť
48/2019-piú Zmluva o nájme nebytových priestoroch č. 2019/7 LIBRESSO, s.r.o. 46113355 Štefánikova 214, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 2890.5 od 01.06.2019 do 31.05.2024 03.05.2019 24.05.2019 01.06.2019 Stiahnuť
47/2019-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2018/7 PhysioActive s.r.o. 50822322 027 41 Oravský Podzámok 221 prenájom nebytových priestorov 2323.2 od 01.06.2019 do 31.05.2023 02.04.2019 22.05.2019 01.06.2019 Stiahnuť
46/2019-oziš Dodatok č. 56 k zmluve č. 33OPKL000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti od 01.05.2019 18.04.2019 21.05.2019 01.05.2019 Stiahnuť
45/2019-fiú Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava program šikovná voľba od 22.3.2019 22.03.2019 21.05.2019 22.03.2019 Stiahnuť
44/2019-oziš Dodatok č. 4 ku zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75OPKL006818 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinova 25, 851 01 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti od 01.05-.2019 29.04.2019 20.05.2019 01.05.2019 Stiahnuť
43/2019-piú Dohoda o skončení podľa zmluvy č. 2018/1 o nájme nebytových priestorov MUDr. Štefan Rolček 47243414 Severná 148/28, 029 01 Námestovo ukončenie nájmu do 30.06.2019 29.04.2019 15.05.2019 29.04.2019 Stiahnuť
41/2019-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2018/8 Mgr. Janka Floriančičová 47936126 Ľudovíta Štúra 1188/58, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 98 do 31.07.2023 02.04.2019 15.05.2019 01.08.2019 Stiahnuť
40/2019-piú Dodatok č 1/2019 ku zmluve č. 2019/3 o prenájme kyslíka Otília Slovíková 19.61 22.05.2019 13.05.2019 13.05.2019 Stiahnuť
39/2019-piú Zmluva č. 2019/3 o prenájme kyslíka Otília Slovíková kyslíková náplň 45.46 do 31.05.2019 09.05.2019 09.05.2019 09.05.2019 Stiahnuť
38/2019-piú Dodatok č. 1/2019 ku zmluve č. 2019/1 o prenájme kyslíka František Škunta kyslíková náplň 15.74 do 15.5.2019 09.05.2019 15.04.2019 09.05.2019 Stiahnuť
37/2019-piú Dodatok č. 1/2019 ku zmluve č. 2019/2 o prenájme kyslíka Ján Vjatrák kyslíková náplň do 30.04.2019 30.04.2019 30.04.2019 30.04.2019 Stiahnuť
29a/2019-piú Dohoda o skončení nájmu podľa zmluvy č. 2017/14 o nájme nebytových priestorov Ora serrata, s.r.o. 50278029 Zelená 10888/1A, 036 08 Martin ukončenie nájmu do 31 03. 2019 10.04.2019 29.03.2019 29.03.2019 Stiahnuť
36/2019-fiú Zmluva o nájme hnuteľného majetku Ora serrata, s.r.o. 50278029 Zelená 10888/1A, 036 08 Martin zdravot. prístroje 4900 od. 1.5.2019 do 30.4.2020 30.04.2019 30.04.2019 01.05.2019 Stiahnuť
35/2019-oziš Dodatok č. 55 k zmluve č.33OPLK000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti 1.4.2019 18.04.2019 18.04.2019 19.03.2019 Stiahnuť
34/2019-fiú Zmluva o zverejnení majetku správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina výpočtová technika 10 na neurčito 11.03.2019 11.03.2019 12.03.2019 Stiahnuť
33/2019-piú Zmluva č. 2019/2 o prenájme kyslíka Ján Vjatrák kyslíková náplň 34.51 do 30.04.2019 18.04.2019 18.04.2019 18.04.2019 Stiahnuť
32/2019-oziš Dodatok č. 24 k zmluve č. 6008OPLK000113 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 Karadžičova 10, 81453 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti 29.03.2019 17.04.2019 18.04.2019 Stiahnuť
31/2019-oziš Dodatok č. 23 k zmluve č. 6008OPLK000113 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 Karadžičova 10, 81453 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti od 01.01.2019 27.03.2019 17.04.2019 18.04.2019 Stiahnuť
30/2019-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2019/6 Janckulík, s.r.o. 36404233 Hviezdoslavovo nám. 201, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 2746.8 od 01.06.2019 do 31.05.2020 08.04.2019 17.04.2019 01.06.2019 Stiahnuť

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa