Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Zmluvy


Číslo dokladu
Meno
Identifikácia zmluvy
IČO
Sídlo
Predmet
Cena
Trvanie zmluvy
Dátum podpísania
Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti zmluvy
Príloha
132/2019-piú Dodatok č. 1 k dohode č. 2015/17 Janka Pidíková 44186959 029 55 Novoť 213 likvidácia biologického odpadu 12.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 Stiahnuť
131/2019-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2019/12 EKOKAR, s.r.o. 47229225 Slanická 459/12, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 399.7 od 01.12.2019 do 30.11.2020 15.10.2019 28.10.2019 01.12.2019 Stiahnuť
130/2019-piú Zmluva č. 2019/2 o nájme pozemku EKOKAR, s.r.o. 47229225 Slanická 459/12, 029 01 Námestovo nájom pozemku 1591.56 od 01.12.2019 do 30.11.2020 11.10.2019 28.10.2019 01.12.2019 Stiahnuť
129/2019-piú dodatok č. 1/2019 ku zmluve č. 2019/6 Margita Šimjaková prenájom kyslíkovej fľaše do 22.10.2019 10.12.2019 22.10.2019 22.10.2019 Stiahnuť
128/2019-fiú Zmluva o dielo a licenčná zmluva Stapro Slovensko s.r.o. 31710549 Hroncova 3, 040 01 Košice laboratórny informačný systém 75885.6 11.11.2019 11.11.2019 11.11.2019 Stiahnuť
127/2019-pam Dodatok č. 2 k dohode o dočasnom pridelení zamestnanca Ústredná vojenská nemocnica 31936415 ul. gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok výkon práce 08.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 Stiahnuť
126/2019-fiú Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina PC od 09.10.2019 09.10.2019 08.11.2019 09.10.2019 Stiahnuť
125/2019-fiú Kupna zmluva č. Z201931635-Z MET Slovakia, a.s. 45860637 Rajská 7, 81108 Bratislava dodávky zemného plynu 849992.32 od 01.12.2019 do 01.01.2021 28.10.2019 28.11.2019 01.12.2019 Stiahnuť
124/2019-fiú Kúpna zmluva č. Z201923267-Z TYREX - Xray, s.r.o. 36342181 J. Zemana 99/3141, 91101 Trenčín Digitálny rontgen prístroj 108000 01.08.2019 08.10.2019 01.07.2019 Stiahnuť
123/19-piú Dohoda č. 2019/9 o poskytovaní služieb Hentrich Foldeši 52552896 Hlavná 157/250, 949 01 Nitra odvoz biologického odpadu 7.6 od 01.11.2019 15.10.2019 22.10.2019 01.11.2019 Stiahnuť
121/2019-piú Dohoda o skončení nájmu podľa zmluvy č. 2017/10 o nebytových priestoroch Záchranná zdravotná služba Bratislava 17336210 Antolská 11, 850 07 Bratislava ukončenie nájmu 30.09.2019 16.10.2019 30.11.2019 Stiahnuť
120/2019-piú Zmluva č. 2019/6 Margita Šimjaková kyslíková náplň 50.52 do 9.11.2019 09.10.2019 09.10.2019 09.10.2019 Stiahnuť
118/2019-piú Dodatok č. 5/2018 ku zmluve č. 2017/5 o prenájme kyslíka Serafín Hutko kyslíková náplň 231.6 do 30.08.2019 23.08.2019 30.09.2019 01.10.2019 Stiahnuť
117/2019--oziš Dodatok č. 62 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti od 01.10.2019 30.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 Stiahnuť
116/2019-fú Zmluva o zverená majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina pc na neurčito 27.09.2019 27.09.2019 28.09.2019 Stiahnuť
115/2019-oziš Dodatok č. 5 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinova 25, 851 01 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti 27.09.2019 27.09.2019 01.10.2019 Stiahnuť
114/2019-oziš Dodatok č. 27 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 Karadžičova 10, 81453 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti 20.09.2019 20.09.2019 28.09.2019 Stiahnuť
122/2019-fiú Akceptácia cenovej ponuky Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 Pribinová 7828/19 , 811 09 Bratislava reagencie do 14.10.2020 10.10.2019 13.10.2019 14.10.2019 Stiahnuť
113/2019-piú Dohoda č. 2019/8 MUDr. Janka Jakubjaková 36133311 029 55 Novoť 300 odvoz biologického odpadu 91.15 01.10.2019 17.09.2019 26.09.2019 01.10.2019 Stiahnuť
112/2019-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov 2019/1 Božena Veselovská 22858075 Červeného kríža 130, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1728 01.01.2020-31.12.2021 17.09.2019 20.09.2019 01.01.2020 Stiahnuť

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa