Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Zmluvy


Číslo dokladu
Meno
Identifikácia zmluvy
IČO
Sídlo
Predmet
Cena
Trvanie zmluvy
Dátum podpísania
Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti zmluvy
Príloha
87/2022-oziš Dodatok č. 41 Union, zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 Karadžičova 10, 814 53 Bratislava 28.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 Stiahnuť
86/2022-oziš Dodatok č. 82 k Zmluve č. 33OPKL000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava zdravotná starostlivosť 27.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 Stiahnuť
85/2022-pam Dodatok č. 3 k Dohode o dočasnom pridelení zamestnancov UVEA KLINIKA, s.r.o. 46723901 Zelená 10888/1A, 036 08 Martin pridelenie zamestnancov 30.06.2022 02.08.2022 02.08.2022 Stiahnuť
84/2022-oziš Dodatok č. 15 ku zmluve o poskytovaní zdravotej starostlivosti č. 75OPLK006818 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinova 25, 851 01 Bratislava zdravotná starostlivosť 30.06.2022 02.08.2022 03.08.2022 Stiahnuť
83/2022-piú Dodatok č.2/2022 ku zmluve č. 2022/6 o prenájme kyslíka Janka Gabrielová prenájom kyslíkovej náplne 27.01 08.07.2022 02.08.2022 03.08.2022 Stiahnuť
82/2022-piú Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme hnuteľného majetku Kardio-onkológia, s.r.o. 36434043 M. Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný Kubín prenájom prístroja 21.07.2022 08.06.2022 01.10.2022 Stiahnuť
81/2022-piú Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme hnuteľného majetku Kardiológia - Mudr. Šulej Peter, s.r.o. 36707970 Hurbanova 1183/30, 026 01 Dolný Kubín prenájom prístroja 20.06.2022 08.07.2022 01.10.2022 Stiahnuť
79/2022-piú Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 2022/7 o prenájme kyslíka Július Kytka prenájom nebytových priestorov 30.06.2022 08.07.2022 09.07.2022 Stiahnuť
80/2022-piú Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 2022/9 o prenájme kyslíka Jozef Ovšák prenájom kyslíkovej náplne 8.03 04.07.2022 08.07.2022 09.07.2022 Stiahnuť
78/2022-piú Dodatok č. 2/2022 k zmluve č. 2022/8 o prenájme kyslíka Jozef Ľudma prenájom kyslíkovej náplne 30.06.2022 08.07.2022 09.07.2022 Stiahnuť
77/2022-fú Dodatok č.6 ku zmluve o nájme hnuteľného majetku Ora serrata, s.r.o. 50278029 Zelená 10888/1A, 036 08 Martin prenájom prístroja 408 10.06.2022 06.07.2022 04.10.2022 Stiahnuť
76/2022-pam Dodatok č. 10 k dohode o dočasnom pridelení zamestnancov UVEA KLINIKA, s.r.o. 46723901 Zelená 10888/1A, 036 08 Martin pridelenie zamestnancov 14.06.2022 06.07.2022 04.10.2022 Stiahnuť
75/2022-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2021/1 Mgr. Renáta Uhliariková 31915671 R.Dilonga 1801/8, 028 01 Trstená prenájom nebytových priestorov 523.2 do 31.3.2026 30.06.2022 30.06.2022 01.07.2022 Stiahnuť
74/2022-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č 2022/12 MUDr. Loneková, s.r.o. 54470994 Štefániková 206/9, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1982.7 do 30.6.2023 27.06.2022 30.06.2022 01.07.2022 Stiahnuť
73/2022-piú Dodatok č 2/2022 ku zmluve č. 2022/5 o prenájme kyslíka Jozef Mišek prenájom kyslíkovej náplne 63.51 27.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 Stiahnuť
72/2022-piú Zmluva č. 2022/9 o prenájme kyslíka Jozef Ovšák prenájom kyslíkovej náplne 36.32 28.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 Stiahnuť
71/2022-piú Dohoda č. 2022/5 o poskytovaní služieb MVDr. Vladislav ĎUrdina 52254810 Priemyselná 571, 029 01 Námestovo likvidácia biologického odpadu 38.08 21.04.2022 23.06.2022 04.10.2022 Stiahnuť
70/2022-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2022/20 MUDr. Miroslav Rentka 35665289 Mieru 297/43, 029 01 Námetovo prenájom nebytových priestorov 1517.78 09.06.2022 23.06.2022 01.06.2022 Stiahnuť
69/2022-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2022/22 NeFiRO, s.r.o. 45722358 SNP 518/38, 027 44 Tvrdošín prenájom nebytových priestorov 2215.5 09.06.2022 23.06.2022 01.07.2022 Stiahnuť
68/2022-piú Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 2022/21 Mgr. Katarína Fašungová 37902911 Červeného kríža 62/30 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1691.1 09.06.2022 23.06.2022 01.07.2022 Stiahnuť
67/2022-piú Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2021/3 Marián Riečanský 37056204 Stožok 363, 961 12 Stožok prenájom nebytových priestorov 188 09.06.2022 23.06.2022 04.10.2022 Stiahnuť
66/2022-piú Dodatok č. 1/2022 ku zmluve č. 2022/8 o prenájme kyslíka Jozef Ľudma prenájom kyslíkovej náplne 8.03 20.06.2022 23.06.2022 04.10.2022 Stiahnuť
65/2022-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2022/15 Jaroslav Bugaj - AUTO GLOBAL 40336859 Veterná 157/4, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 3372.6 30.05.2022 17.06.2022 01.07.2022 Stiahnuť
64/2022-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2022/16 MUDr. Dziewicz Ivan 35660791 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 1172.4 30.05.2022 17.06.2022 01.07.2022 Stiahnuť
63/2022-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2022/17 Gastro - Oftal - med, s.r.o. 36674044 Družby 2013/16, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov 1172.4 30.05.2022 17.06.2022 01.07.2022 Stiahnuť
62/2022-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2022/18 Kardio-onkológia, s.r.o. 36434043 M. Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov 450.48 25.05.2022 17.06.2022 01.07.2022 Stiahnuť
61/2022-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2022/19 HaMed s.r.o., 36431010 Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov 450.48 25.05.2022 17.06.2022 01.07.2022 Stiahnuť
60/2022-pam Dodatok č. 7 ku Kolektívnej dohode 29.04.2022 29.04.2022 01.05.2022 Stiahnuť
59/2022-oziš Dodatok č. 81 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava zdravotná starostlivosť 31.05.2022 15.06.2022 16.06.2022 Stiahnuť
58/2022-piú Zmluva č. 2022/8 o prenájme kyslíka Jozef Ľudma prenájom kyslíkovej náplne 29.02 09.06.2022 15.06.2022 16.06.2022 Stiahnuť
57/2022-piú Zmluva č. 2022/13 o nájme DSI DATA, a.s. 36399493 nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo prenájom 13.05.2022 27.05.2022 01.06.2022 Stiahnuť
56/2022-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2022/14 PROTETIKA a.s. 31322859 Bojnická 10, 82365 Bratislava prenájom nebytových priestorov 176.2 13.05.2022 26.05.2022 01.06.2022 Stiahnuť
55/2022-pam Dodatok č.9 k dohode o dočasnom pridelení zamestnancov UVEA KLINIKA, s.r.o. 46723901 Zelená 10888/1A, 036 08 Martin pridelenie zamestnancov 27.04.2022 31.05.2022 01.06.2022 Stiahnuť
54/2022-oziš Dodatok č. 80 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava zdravotná starostlivosť 13.05.2022 30.05.2022 01.06.2022 Stiahnuť
53/2022-piú Dodatok č. 3 ku zmluve o nájme pozemku č. 2019/1 Zdenka Hrklová 43522904 Slnečná 163/12, 029 01 Námestovo prenájom pozemku 16.05.2022 24.05.2022 01.06.2022 Stiahnuť
20b/2022-fú Zmluva o spoluprácu č. 351/2022 MZSR 00165565 Limbová 2, 837 50 Bratislava liek 15.03.2022 16.03.2022 17.03.2022 Stiahnuť
20a/2022-fú Darovacia zmluva č. 323/2022 MZSR 00165565 Limbová 2, 837 50 Bratislava liek 15.03.2022 16.03.2022 17.03.2022 Stiahnuť
90a/2019-fú Rámcová dohoda č. 3372019/OZ Lohmann a Rauscher s.r.o. 31347827 Jarošova č. 1, 83103 Bratislava chirurgické rukavice 04.07.2019 29.07.2019 30.07.2019 Stiahnuť
50/2022-piú Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 2022/4 o prenájme kyslíka Milan Štepunek prenájom kyslíkovej náplne 12.23 16.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 Stiahnuť
49/2022-piú Dodatok č. 1/2022 ku zmluve č. 2022/56 o prenájme kyslíka Janka Gabrielová prenájom kyslíkovej náplne 22.63 16.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 Stiahnuť

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa