Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Zmluvy


Číslo dokladu
Meno
Identifikácia zmluvy
IČO
Sídlo
Predmet
Cena
Trvanie zmluvy
Dátum podpísania
Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti zmluvy
Príloha
26/2024-piú Dohoda o skončení nájmu podľa Zmluvy č. 2022/4 o nájme nebytových priestorov zo dňa 05.11.2021 FemRay s.r.o. 47583924 Hattalova 1019/36, 029 01 Námestovo ukončenie nájmu 08.03.2024 03.04.2024 04.04.2024 Stiahnuť
25/2024-piú Dodatok č. 1/2024 ku zmluve č. 2/2024/PIÚ/K o prenájme kyslíka Anna Šimurdová prenájom kyslíkovej náplne 22.03.2024 25.03.2024 26.03.2024 Stiahnuť
24/2024-piú Zmluva č. 2/2024/PIÚ/K o prenájme kyslíka Anna Šimurdová prenájom kyslíkovej náplne 46.3 01.03.2024 25.03.2024 26.03.2024 Stiahnuť
23/2024-fú Dohoda č. 24/21/060/66 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo 30794536 nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo chránené pracovisko 14.03.2024 22.03.2024 23.03.2024 Stiahnuť
22/2024-piú Dohoda č. 6/PIÚ/2024/D o poskytnutí služieb Alexandra Andelová 56123281 Hviezdoslavovo námestie 2329, 02601 Dolný Kubín likvidácia biologického odpadu 14.92 18.03.2024 22.03.2024 01.04.2024 Stiahnuť
21/2024-piú Dohoda č. 5/PIÚ/2024/D o poskytovaní služieb Antónia Šlachtová 43064728 Malatiná 223, 026 01 Dolný Kubín likvidácia biologického odpadu 14.92 12.06.2024 22.03.2024 01.04.2024 Stiahnuť
20/2024-piú Dohoda č.4/PIÚ/2024/D o poskytovaní služieb Jozef Opálka ml. 029 51 Lokca, Záhumnica 380/58 likvidácia biologického odpadu 14.92 11.03.2024 12.03.2024 11.03.2024 Stiahnuť
19/2024-piú Dodatok č. 1/2024 ku zmluve č. 1/2024/PIÚ prenájme kyslíka Albín Serdel prenájom kyslíkovej náplne 04.03.2024 11.03.2024 11.03.2024 Stiahnuť
18/2024-piú Zmluva č. 1/2024/PIÚ/K o prenájme kyslíka Albín Serdel prenájom kyslíkovej náplne 24.96 04.03.2024 11.03.2024 11.03.2024 Stiahnuť
17/2024-oziš Dodatok č. 95 k zmluve č. 30OPKL00511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 00634875 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava zdravotná starostlivosť 23.02.2024 11.03.2024 12.06.2024 Stiahnuť
16/2024-piú Dohoda č.3/PIÚ/2024/D o poskytovaní služieb Maryna Horbenko 52784037 029 47 Oravská Polhora 364 likvidácia biologického odpadu 26.02.2024 27.02.2024 01.03.2024 Stiahnuť
15/2024-fú Zmluva o dielo č. 2024/1041/ROZ/JMO ENBRA SLOVAKIA s.r.o. 31624198 Jegorova 5821/35B, 97401 Banská Bystrica odpočet vodomerov 15.02.2024 15.02.2024 15.02.2024 Stiahnuť
14/2023-fú Zmluva o výpožičke Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 35683546 Einsteinova 23 851 01 Bratislava imunochemický analyzátor 14.02.2024 15.02.2024 15.02.2024 Stiahnuť
13/2024-pam Dodatok č. 1 k zmluve o výkone ambulantnej pohotovostnej služby LG - MEDIC, s.r.o. 36865176 Rabčická 331, 029 44 Rabča výkon APS 20 07.02.2024 08.02.2024 01.03.2024 Stiahnuť
12/2024-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/PIÚ/2024/N Urológia Námestovo, s.r.o. 45511501 V. Šípoša 4431/7, 03601 Martin prenájom nebytových priestorov 31.01.2024 05.02.2024 06.02.2024 Stiahnuť
11/2023-piú Dohoda č. 2/PIÚ/2024/D o poskytovaní služieb Antónia Vlčáková 44692153 029 55 Novoť 732 likvidácia biologického odpadu 14.92 31.01.2024 01.02.2024 01.02.2024 Stiahnuť
10/2024-oziš Dodatok č. 22 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75OPLK 006818 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinva 25, 851 01 Bratislava zdravotná starostlivosť 29.12.2023 01.02.2024 01.02.2024 Stiahnuť
9/2024-fiú Supervízna zmluva č. ST202402 podpora prevádzky IS STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 31710549 Hroncova 3, 040 01 Košice implementácia informačného systému 01.02.2024 01.02.2024 01.01.2024 Stiahnuť
8/2024-piú Dohoda č. 1/PIÚ/2024/D o poskytovaní služieb Nadiia Pjenteková 56008406 029 01 Vavrečka 207 likvidácia biologického odpadu 14.92 30.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Stiahnuť
7/2024 Zmluva č. 1/PIÚ/2024/P o nájme pozemku Zdenka Hrklová 43522904 Slnečná 163/12, 029 01 Námestovo prenájom pozemku 99.6 31.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Stiahnuť
4/2024-oziš Dodatok č. 94 k zmluve č. 33OPLK000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava zdravotná starostlivosť 27.12.2023 10.01.2024 11.01.2024 Stiahnuť
3/2024-piú Dodatok č. 1/2023 ku zmluve č. 7/2023/PIÚ/K o prenájme kyslíka Ján Romaňák vrátenie kyslíkovej fľaše 31.12.2023 10.01.2024 11.01.2024 Stiahnuť
2/2024-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/PIÚ/2024/N DS AUTO Trade, s.r.o. 47620145 Miestneho priemyslu 1248, 029 01Námestovo prenájom nebytových priestorov 2746.8 do 31.12.2024 04.01.2024 10.01.2024 01.06.2024 Stiahnuť
1/2024-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/PIÚ/2024/N LIBRESSO s.r.o. 46113355 Štefánikova 214, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 2890.5 31.12.2024 03.01.2024 10.01.2024 01.06.2024 Stiahnuť
268/2023-fú Zmluva o združenej dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivý 44/a, 825 11 Bratislava dodávka zemného plynu 19.12.2023 19.12.2023 01.01.2024 Stiahnuť
267/2023-oziš Dodatok č. 93 k zmluve č. 33OPLK000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava zdravotná starostlivosť 28.11.2023 19.12.2023 20.12.2023 Stiahnuť
266/2023-pam Dodatok č. 1 k zmluve o výkone ambulantnej pohotovostnej služby MUDr. Marta Grenčíková 37910779 029 51 Lokca zdravotná starostlivosť 20 12.12.2023 19.12.2023 01.01.2024 Stiahnuť
265/2023-pam Dodatok č. 1 k zmluve o výkone ambulantnej pohotovostnej služby MUDr. Janka Jakubjaková 36133311 029 55 Novoť 300 zdravotná starostlivosť 20 12.12.2023 19.12.2023 01.01.2024 Stiahnuť
264/2023-pam Dodatok č. 1 k zmluve o výkone ambulantnej pohotovostnej služby Kailas, s.r.o. 36865311 M. Gaceka 2030/17, 026 01 Dolný Kubín zdravotná starostlivosť 20 12.12.2023 19.12.2023 01.01.2024 Stiahnuť
263/2023-fú Zmluva o výkone poradenskej služby MUDr. Márie hláčinová konzulátácie 250 28.09.2023 14.12.2023 14.12.2023 Stiahnuť
262/2023-piú Dodatok ku zmluve o nájme pozemku č. 2023/1 Katarína Matisová 51260948 Mila Urbana 118/24, 029 01 Námestovo prenájom pozemku 450.26 04.12.2023 06.12.2023 01.01.2024 Stiahnuť
259/2023-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19/PIÚ/2023/N Slovenská republika zastúpená MV SR 00151866 Pribinova 2, 812 72 Bratislava prenájom nebytových priestorov 02.11.2023 29.11.2023 01.12.2023 Stiahnuť
258/2023-PIÚ Dodatok č. 2/2023 k dohode č. 2019/5 o poskytovaní kyslíka MDDr. Alžbeta Kvasničáková 52432963 Zdravotné stredisko 029 62 Oravské Veselé likvidácia biologického odpadu 10.11.2023 29.11.2023 01.12.2023 Stiahnuť
257/2023-piú Zmluva č. 7/2023/PIÚ/K Ján Romaňák prenájom kyslíkovej náplne 63.57 24.11.2023 29.11.2023 30.11.2023 Stiahnuť
256/2023-piú Dohoda č. 21/PIÚ/2023/D Martina Košťálová 50331345 029 01 Vavrečka 491 likvidácia biologického odpadu 14.92 22.11.2023 28.11.2023 28.11.2023 Stiahnuť
255/2023-PIÚ Dodatok č. 3 k dohode č. 2015/10 o poskytovaní služieb ANJA-GYM, s.r.o. 45927421 Štefániková 209/9, 029 01 Námestovo zmena označenia 10.11.2023 21.11.2023 01.12.2023 Stiahnuť
254/2023-piú Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2023/1 MP- ORTHOPEDICS, s.r.o. 47838728 029 51 Lokca 265 prenájom nebytových priestorov 2926.92 11.10.2023 16.11.2023 01.01.2024 Stiahnuť
253/2023-piú Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/PIÚ/2023/N Božena Veselovská 22858075 Červeného kríža 130, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 2379.24 03.11.2023 15.11.2023 01.01.2024 Stiahnuť
252/2023-oziš Dodatok č. 21 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75OPLK006818 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinva 25, 851 01 Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti 29.09.2023 13.11.2023 01.10.2023 Stiahnuť
251/2023-piú Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2022/29 MUDr. Jana Buknová 37799851 027 54 Veličná 340 prenájom nebytových priestorov 11.10.2023 13.11.2023 01.12.2023 Stiahnuť

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Fakturačné údaje


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

 

IČO:00634875

DIČ: 2020573434

IČ DPH: SK2020573434

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0048 1096

Mapa