Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Politika kvality


 

  • zvyšovanie kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je hlavným cieľom našej práce.

 

  • spokojnosť pacientov, ktorá je našou najvyššou prioritou, chceme dosiahnuť ľudským prístupom – ľudskosť a úcta k človeku je najvyššou kvalitou.

 

  • dôležitým prvkom  nášho riadenia je orientácia na potreby zamestnancov a na zvyšovanie ich vzdelanostnej úrovne.

 

  • zlepšovanie technologického vybavenia a investície do rozvoja ľudských zdrojov sú našimi prostriedkami na  zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

 

  • našou snahou je plnenie požiadaviek zainteresovaných strán – pacientov, zdravotných poisťovní, dodávateľov tovarov a služieb, nájomníkov, zamestnancov i orgánov štátnej správy.

 

  • dôsledným dodržiavaním protiepidemiologických opatrení chceme chrániť zdravie pacientov, nájomníkov i zamestnancov.

 

  • trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality je cestou ako dosiahnuť zvyšovanie kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

 

                                                                                                                            Ing. Mária Šišková, MPH

                                                                                                                               riaditeľka polikliniky

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Fakturačné údaje


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

 

IČO:00634875

DIČ: 2020573434

IČ DPH: SK2020573434

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0048 1096

Mapa