Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Zmluvy


Číslo dokladu
Meno
Identifikácia zmluvy
IČO
Sídlo
Predmet
Cena
Trvanie zmluvy
Dátum podpísania
Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti zmluvy
Príloha
18/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/18 MUDr. Božena Horanová 40748952 ul. Kvetná 1634/4, Námestovo nájomné za priestory 18 m2 240 1.3.2012 - 28.02.2013 17.02.2012 22.02.2012 01.03.2012 Stiahnuť
08/2012/FU Zmluva o inzercii na internete Medical agency s.r.o. 46357793 Kukučínova 18 Banská Bystrica inzercia na internetovej stránke 430 do 13.2.2013 13.02.2012 22.02.2012 13.02.2012 Stiahnuť
01/2012/OZIŠ Dodatok č. 4 k zmluve č. 33OPLK000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Mamateyova 17, Bratislava zmena ceny za 1 km, zmena pevnej ceny 15.02.2012 22.02.2012 15.02.2012 Stiahnuť
07/2012/FU Darovacia zmluva Nadácia Jednota COOP 30789214 ul. Bajkalská 25 Bratislava transportný automatický dýchací prístroj MEDUMJAT Standard 7999 23.01.2012 22.02.2012 23.01.2012 Stiahnuť
06/2012/FU Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinova 25, Bratislava elektronické zasielanie dokumentov doba neurčitá 09.01.2012 22.02.2012 09.01.2012 Stiahnuť
05/2012/FU Zmluva o výpožičke Liptovská nemocnica s poliklinikou 17336163 Palučanská 25, Liptovský Mikuláš zapožičanie automobilu 0 do 31.12.2012 31.01.2012 22.02.2012 31.01.2012 Stiahnuť
D/1/2012/2011/39 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2011/39 Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín 30807484 Aleja Slobody 1878, Dolný Kubín priestory 320,78 m2 12563.75 do 30.11.2012 31.01.2012 22.02.2012 31.01.2012 Stiahnuť
04/2012/FU Zmluva o vykonaní prác žiakmi v rámci praktického vyučovania Stredná odborná škola technická 17050502 Komenského 496/37, Námestovo vykonávanie prác žiakmi 10.1. - 30.6.2012 09.01.2012 22.02.2012 10.01.2012 Stiahnuť
03/2012/FU Zmluva č. RCD 428/2011 ITQ-Inštitút teórie kvality, s.r.o. 36384771 A.Bielka 62, Žilina Recertifikácia a dozorné audity SMK 3140 4.7.2011 - 2014 04.07.2011 21.02.2012 04.07.2011 Stiahnuť
2/2012/FU Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu pre OP Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Dodávka el. energie 53834 1.1.-31.12.2012 22.12.2011 21.02.2012 01.01.2012 Stiahnuť
39/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2011/39 Sociálna poisťovňa 30807484 ul. 29. augusta 10, Bratislava nebytové priestory o výmere 320.78 m2 12563.75 30.11.2012 31.01.2012 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
16/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/16 Združenie fyz. osôb Jána a Mária Madleňák 40338185 Oravská Jasenica 195, 029 64 nebytové priestory o výmere 119.06 m2 3850 31.12.2012 29.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
15/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/15 SANEA, s.r.o. 46257675 Slnečná 166/24, 029 01 Námestovo nebytové priestory o výmere 86.16 m2 2595.77 31.12.2012 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
14/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/14 Viva poradenstvo, s.r.o. 43768296 Orličie 742, 027 43Nižná nebytové priestory o výmere 47.60 m2 1683.49 31.01.2013 23.01.2012 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
13/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/13 Jana Vavreková- Jankin salón 37091051 Liesek 620 nebytové priestory o výmere 23.10 m2 809.01 31.01.2013 11.01.2012 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
12/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/12 FARMACIAPLUS, spol. s.r.o. 36432687 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo nebytové priestory o výmere 247.16 m2 21008.6 31.12.2012 12.01.2012 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
11/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/11 FARMACIA, spol. s.r.o. 31643141 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo nebytové priestory o výmere 213.35 m2 10622.27 31.12.2012 30.11.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
10/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/10 PROTETIKA, a.s. 31322829 Bojnická 10, 823 65 Bratislava nebytové priestory o výmere 14.42 m2 606.3 31.12.2012 12.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
9/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/9 ORTO-PROTETIKA, s.r.o. 36394360 Kollárova 10821/21, 036 01Martin nebytové priestory o výmere 14.42 m2 606.3 31.12.2012 13.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
8/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/8 KARDIONIS, s.r.o. 36430196 Tulská 2009/26, 026 01 Dolný Kubín nebytové priestory o výmere 27.16 m2 861.58 31.12.2012 12.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
7/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/7 MUDr. Mária Muchová 35994070 Štefaníková 269/26, 029 01Námestovo nebytové priestory o výmere 77 m2 2760.21 31.12.2012 14.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
6/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/6 MUDr. Dušan Horeličan 36137308 Červeného kríža 66/22, Námestovo nebytové priestory o výmere 108.36 m2 4707.07 31.12.2012 14.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
5/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/5 MUDr. Pavol Žatko 37906038 Ústie nad Priehradou 48, Trstená nebytové priestory o výmere 104,72 m2 5641.17 31.12.2012 14.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
4/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/4 MUDr. Kanderková, s.r.o. 44516258 Hamuljakova 139/17, Námestovo nebytové priestory o výmere 85,26 m2 3176.54 31.12.2012 14.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
3/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/3 Ing. Vladimír Kubalák 34418041 Štefánikova 266/17, Námestovo nebytové priestory o výmere 17,72 m2 264.58 31.12.2012 13.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
2/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/2 Združenie fyzických osôb Pohostinstvo - Kuchyňa 40338185 Oravská Jasenica 195 nebytové priestory o výmere 45,20 m2 934.45 31.12.2012 13.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
1/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/1 KARDIOLÓGIA-MUDr. ŠULEJ PETER, s.r.o. 36707970 Hurbanova 1183/30, 026 01 Dolný Kubín nebytové priestory o výmere 75,08 m2 1202.38 31.12.2012 12.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Kontakt


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

 

Mapa