Oravská poliklinika Námestovo

Oravská poliklinika Námestovo


Zmluvy


Číslo dokladu
Meno
Identifikácia zmluvy
IČO
Sídlo
Predmet
Cena
Trvanie zmluvy
Dátum podpísania
Dátum zverejnenia
Dátum účinnosti zmluvy
Príloha
2/2012/PIÚ Zmluva č. 2012/2 o prenájme kyslíka Marián Mäsiar prenájom kyslíkovej fľaše 40.07 od 25.09.2012-24.10.2012 25.08.2012 01.10.2012 25.09.2012 Stiahnuť
D4/2012/2011/3 Dodatok č. 4/2012 ku zmluve č. 2011/3 o prenájme kyslíka Jozef Laščák Zmena čl. 2 35.43 24.09.2012 01.10.2012 24.09.2012 Stiahnuť
29/2012/FU Dodatok č. 16 k Licenčnej zmluve na programové vybavenie W_Adam CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava prrogramové vybavenie Adam 680 od 18.9.2012 18.09.2012 18.09.2012 18.09.2012 Stiahnuť
2011/DOSN/2011/2 Dohoda o skončení nájmu podľa Zmluvy č. 2011/2 o nájme nebyt. priestorov zo dňa 22.02.2011 Matica slovenská 00179027 J.C.Hronského 1, 036 01 Martin skončenie nájmu nebytových priestorov 14.08.2012 06.09.2012 31.08.2012 Stiahnuť
40/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/403 DORSS s.r.o. 46581022 Zákamenné 1427, 029 56 prenájom nebytových priestorov o výmere 29,54 m2 861.41 od 01.09.2012 - 31.08.2013 14.08.2012 30.08.2012 01.09.2012 Stiahnuť
43/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/43 DAMIZA, s.r.o. 36839850 Okružná 2060/9, 026 01 Dolný Kubín prenájom nebytových priestorov o výmere 75,18 m2 2542.77 od 01.09.2012 - 31.08.2013 08.08.2012 30.08.2012 01.09.2012 Stiahnuť
D1/2012/2010/27 Dodatok č. 1/2012 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2010/27 Súkromná základná umelecká škola 37981871 ul. ČK 62/30, 029 01 Námestovo Zmena obsahu zmluvy č. 2010/27 od 1.09.2012 - 31.08.2013 16.08.2012 30.08.2012 01.09.2012 Stiahnuť
2012/DOSN/2012/3 Dohoda o skončení nájmu podľa Zmluvy č. 2012/22 o nájme nebyt. priestorov zo dňa 19.4.2012 Lyuchiya Gorodova Bernolákova 385, 029 01 Námestovo skončenie nájmu nebytových priestorov 01.08.2012 30.08.2012 01.08.2012 Stiahnuť
28/2012/FU Zmluva o poskytovaní servisných služieb Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava servisné služby na lekárskych prístrojoch na biochem. dg in vitro 621 od 01.08.2012 01.08.2012 24.08.2012 01.08.2012 Stiahnuť
27/2012/FU Zmluva o výpožičke lekárskeho prístroja Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava 1 Lekársky prístroj cobas 4000 - modul c 311 s príslušenstvom od 24.7.2012 24.07.2012 24.08.2012 24.07.2012 Stiahnuť
1/2012/kys/PIÚ Zmluva č. 2012/1 o prenájme kyslíka Ružvoňová Terézia prenájom kyslíkovej náplne 49.87 od 14.08.2012 - 30.09.2012 14.08.2012 24.08.2012 14.08.2012 Stiahnuť
44/2012 Zmluva o nájme nebytových prietorov č. 2012/44 MUDr. Kolenčíková Magdaléna 37903926 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov o výmere 369,00 m2 10279.64 od 01.10.2012 - 30.09.2013 14.08.2012 24.08.2012 01.10.2012 Stiahnuť
42/2012 Zmluva o nájme nebytových prietorov č. 2012/42 Božena Veselovská 22858075 029 01 Námestovo, ČK 130 prenájom nebytových priestorov o výmere 38,22 m2 1276.06 od 01.09.2012 - 31.08.2013 08.08.2012 24.08.2012 01.09.2012 Stiahnuť
41/2012 Zmluva o nájme nebytových prietorov č. 2012/41 NeFiRo, s.r.o. 45722358 SNP 518/38, 027 44 Tvrdošín prenájom nebytových priestorov o výmere 73,85 m2 2695.2 od 01.09.2012 - 31.08.2013 08.08.2012 24.08.2012 01.09.2012 Stiahnuť
03/2012/PAM Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi Ústredná vojenská nemocnica SNP - fakultná nemocnica Ul. Gen. Miloša Vesela 21, Ružomberok pridelenie zamestnanca na výkon práce doba neurčitá 29.06.2012 30.07.2012 12.06.2024 Stiahnuť
26/2012/FU Dohoda o úhrade nákladov úpravy priestorov Združenie fyzických osôb Pohostinstvo - Kuchyňa, Ján a Mária Madleňák 40338185 Oravská Jasenica 195, 029 64 úhrada 1/2 nákladov prenajímateľovi 1922.64 27.07.2012 30.07.2012 31.07.2012 Stiahnuť
25/2012/FU Dohoda o uznaní dlhu a splátkach dlhu Združenie fyzických osôb Pohostinstvo - Kuchyňa, Ján a Mária Madleňák 40338185 Oravská Jasenica 195, 029 64 uznanie a splátky dlhu 1922.64 27.07.2012 30.07.2012 31.07.2012 Stiahnuť
16/2012/OZIŠ Dodatok č.7 k Zmluve č. 33OPLK000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Mamateyova 17,Bratislava zmeny v poskytovaní ZS 25.06.2012 23.07.2012 24.07.2012 Stiahnuť
15/2012/OZIŠ Dodatok č.8 k Zmluve č. 33OPLK000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Mamateyova 17,Bratislava zmena ceny od 01.07.2012 do 31.12.2012 11.07.2012 23.07.2012 24.07.2012 Stiahnuť
34/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/34 MUDr. Dagmar Lazovská 37811410 Červeného kríža 62/30, Námestovo nebytové priestory o výmere 97.20 m2 3541.06 do 30.06.2013 12.07.2012 18.07.2012 19.07.2012 Stiahnuť
24/2012/FU Zmluva Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, Žilina zmluva o zverení majetku do správy správcovi doba neurčitá 03.07.2012 17.07.2012 18.07.2012 Stiahnuť
02/2012/PAM Zmluva o dočasnom pridelení zamestnanca HaMed s.r.o. 36431010 Lopušná 894/8, Dolný Kubín prideľenie zamestnanca na dočasný výkon práce 03.07.2012 03.07.2012 03.07.2012 Stiahnuť
01/2012/PAM Zmluva o vykonavaní a úhrade lekárských služieb prevej pomoci LM centrum,s.r.o. 46660194 Ústredie 308, Oravská Lesná vykonávanie lekárskej služby prvej pomoci do 31.12.2012 28.06.2012 04.07.2012 04.07.2012 Stiahnuť
D1/2012/2012/16 Dodatok č. 1-2012 ku zmluve o nájme nebytových prietorov č. 2012-16 Združenie fyzických osôb Pohostinstvo - Kuchyňa 40338185 Oravská Jasenica 240 zmena obsahu Zmluvy č. 2012/16 01.01.2012 - 31.12.2014 25.06.2012 04.07.2012 04.07.2012 Stiahnuť
2012/DOSN/2012/2 Dohoda o skončení nájmu podľa Zmluvy č. 2012/2 o nájme nebytových priestorov Združenie fyzických osôb Pohostinstvo - Kuchyňa 40338185 Oravská Jasenica 240 skončenie nájmu 10.06.2012 04.07.2012 12.06.2024 Stiahnuť
14/2012/OZIŠ Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75OPLK008812 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinova 25, Bratislava od 01.07.2012 25.06.2012 29.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
13/2012/OZIŠ Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75LSPP000212 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinova 25, Bratislava od 01.07.2012 26.06.2012 29.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
12/2012/OZIŠ Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.75ADOS001812 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinova 25, Bratislava od 01.07.2012 26.06.2012 29.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
11/2012/OZIŠ Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75OPLK008812 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinova 25, Bratislava poskytovanie zdravotnej starostlivosti od 01.07.2012 22.06.2012 29.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
10/2012/OZIŚ Dodatok č. 7 k Zmluve č. 33OPLK000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 01.07.2012 29.06.2012 29.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
23/2012/FU Dohoda č. 2012/2 o poskytovaní služieb PEGASSO, s.r.o. 46660275 Ústredie 308, Oravská Lesná likvidácia biologického odpadu 91.92 doba neurčitá 26.06.2012 29.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
22/2012/FU Dohoda č. 2012/3 o poskytovaní služieb LM centrum,s.r.o. 46660194 Ústredie 308, Oravská Lesná Likvidácia biologického odpadu 91.92 doba neurčitá 26.06.2012 29.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
26/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/26 MUDr. Marta Birásová 42064198 Červeného kríža 62/30, Námestovo nebytové priestory o výmere 48.31 m2 732.78 01.07.2012-30.06.2013 13.06.2012 29.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
2012/3/Poz/PIU Zmluva č. 2012/3 o nájme pozemku COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 00693804 Hviezdoslavova 1/11, Námestovo pozemok o výmere 47 m2 - pre potreby predajne 375.53 od 01.07.2012 - 30.06.2013 15.06.2012 27.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
02/R/2012 Dodatok č. 1 k Kolektívnej dohode zo dňa 30.9.2012 Základná odborová organizácia pri OP Červeného kríža 62/30, Námestovo mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí 05.06.2012 26.06.2012 26.06.2012 Stiahnuť
28/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/28 MUDr. Miroslav Rentka 35665289 Mieru 297/43, Námestovo nebytové priestory o výmere 63.87 m2 2357.74 01.07.2012-30.06.2013 13.06.2012 26.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
30/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/30 MUDr. Vlasta Kubišová 32726091 Kukučínova 816/19, Námestovo nebytové priestory o výmere 54.46 m2 2009.19 01.07.2012-30.06.2013 14.06.2012 26.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
36/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/36 PaedDr. Sylvia Nečasová 37902903 Červeného kríža 62/30, Námestovo nebytové priestory o výmere 55.94 m2 1987.43 01.07.2012-30.06.2013 13.06.2012 26.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
35/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/35 Mgr. Katarína Fašungová 37902911 Červeného kríža 62/30, Námestovo nebytové priestory o výmere 56.37 m2 2001.66 01.07.2012-30.06.2013 13.06.2012 26.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
27/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/27 KARDIO - ONKOLÓGIA, s.r.o. 36434043 M. Gaceka 2030/17, Dolný Kubín nebytové priestory o výmere 75.08 m2 1239 01.07.2012-30.06.2013 18.06.2012 26.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
29/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/29 MUDr. Sylvia Loneková 35666668 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo prenájom nebytových priestorov 2994.72 od 01.07.2012 - 30.06.2013 13.06.2012 26.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
31/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/31 MUDr. Miloš Móri 35674911 Červeného kríža 62/30, Námestovo nebytové priestory o výmere 54.16 m2 2100.04 01.07.2012-30.06.2013 14.06.2012 21.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
39/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/39 HaMed s.r.o. 36431010 Lopušná 894/8, Dolný Kubín nebytové priestory o výmere 75.08 m2 652.05 01.07.2012-30.06.2013 07.06.2012 19.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
38/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/38 MUDr. Milan Kraus 35652993 Červeného kríža 62/30, Námestovo nebytové priestory o výmere 81.08 m2 3543.85 01.07.2012-30.06.2013 14.06.2012 19.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
37/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/37 MUDr. Otília Valašková 35652861 Červeného kríža 62/30, Námestovo nebytové priestory o výmere 95.78 m2 3416.3 01.07.2012-30.06.2013 14.06.2012 19.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
33/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/33 Gastro - Oftal - med, s.r.o. 36674044 Družby 2013/16, Dolný Kubín nebytové priestory o výmere 75.08 m2 1735.63 01.07.2012-30.06.2013 07.06.2012 19.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
32/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/32 MUDr. Dziewicz Ivan 35660791 Červeného kríža 62/30, Námestovo nebytové priestory o výmere 75.08 m2 1735.63 01.07.2012-30.06.2013 07.06.2012 19.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
25/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/25 MUDr. Edward Zuk 35994282 Červeného kríža 62/30, Námestovo nebytové priestory o výmere 89.39 m2 3265.07 01.07.2012-30.06.2013 13.06.2012 19.06.2012 01.07.2012 Stiahnuť
21/2012/FU Dohoda č. 2012/1 o poskytovaní služieb Oľga Sihelská 41353617 Slnečná 165/22, Námestovo likvidácia biologického odpadu 7.68 od 18.6.2012 14.06.2012 15.06.2012 18.06.2012 Stiahnuť
20/2012/FU Dodatok č. 1/2012 k dohode č. 2011/3 o poskytovaní služieb MUDr. Anna Moresová 42216630 Hviezdoslavova 42, Námestovo zmena doby trvania dohody do 30.05.2013 22.02.2012 30.05.2012 01.06.2012 Stiahnuť
23/2012 Zmluva č. 2012/23 o nájme DSI DATA s.r.o. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo umiestnenie technologického zariadenia na komín 01.06.2012 - 31.05.2013 25.05.2012 30.05.2012 01.06.2012 Stiahnuť
23/2012/PIÚ Zmluva o nájme nebytových prietorov Obec Mútne 00314668 029 63 Mútne nebytové priestory od 01.05.2012 - do 01.05.2017 30.04.2012 09.05.2012 01.05.2012 Stiahnuť
19/2012/FU Dohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Sociálna poisťovňa 30807484 Aleja Slobody 1878, Dolný Kubín používanie elektronických služieb Sociálnej poisťovne 25.04.2012 26.04.2012 25.04.2012 Stiahnuť
18/2012/FU Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 208/2005 SCH - údržba a servis výťahov Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 Karadžičova 8, Bratislava zmena ceny služieb 144.48 28.03.2010 26.04.2012 01.04.2012 Stiahnuť
22/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/22 Lyuchiya Gorodova nebytové priestory o výmere 24.50 m2 501.81 01.05.2012 - 30.04.2013 19.04.2012 25.04.2012 01.05.2012 Stiahnuť
09/2012/OZIŠ Dodatok č. 6 k Zmluve č. 33OPLK000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Mamateyova 17,Bratislava zmeny vo výške úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť od 01.04.2012 30.03.2012 19.04.2012 20.04.2012 Stiahnuť
17/2012/FU Dohoda o uznaní dlhu a splátkach dlhu Obec Oravská Polhora 00314749 Oravská Polhora úhrada dlhu 21415.17 od 23.03.2012 23.03.2012 17.04.2012 17.04.2012 Stiahnuť
16/2012/FU Dohoda o uznaní dlhu Majchrová Zuzana - Bufet 46230017 Bernolákova 390/14, Námestovo úhrada dlhu veriteľovi 492.87 od 21.3.2012 21.03.2012 12.04.2012 12.04.2012 Stiahnuť
08/2012/OZIŠ Dodatok č. 17 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6008OPKD000108 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 Bajkalská 29/A, Bratislava zmeny vo výške úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť 26.03.2012 02.04.2012 01.04.2012 Stiahnuť
15/2012/FU Kúpna zmluva MEDIS, spol. s.r.o. 36531774 Pri Dobrotke 659/81, Nitra - Dražovce dodávka defibrilátora 26376 od 03.04.2012 30.03.2012 02.04.2012 03.04.2012 Stiahnuť
20/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/20 Karol Hrubjak nebytové priestory o výmere 10.5 m2 233.91 od 01.04.2012 do 31.03.2013 14.03.2012 30.03.2012 01.04.2012 Stiahnuť
07/2012/OZIŠ Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75LSPP0002012 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinova 25, Bratislava poskytovanie ZS - LSPP 19.03.2012 29.03.2012 30.03.2012 Stiahnuť
06/2012/OZIŠ Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75ADOS001812 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinova 25, Bratislava poskytovanie ZS - ADOS 19.03.2012 29.03.2012 30.03.2012 Stiahnuť
05/2012/OZIŚ Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č, 75OPLK001310 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinova25, Bratislava zmluvné podmienky pre zdravotnú starostlivosť 22.03.2012 29.03.2012 30.03.2012 Stiahnuť
04/2012/OZIŚ Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75DRZP000612 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinova 25, Bratislava poskytovanie ZS - RLP 16.03.2012 29.03.2012 30.03.2012 Stiahnuť
01/R/2012 Kolektívna dohoda s platnosťou od 1.10.2011 Základná odborová organizácia pri OP výsledok kolektívneho vyjednávania 30.09.2012 27.03.2012 10.01.2012 Stiahnuť
17/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/17 Slovenská lekárska komora - Regionálna lekárska komora Žilina 17313317 Madačova 7, Ružomberok nebytové priestory o výmere 63.87 m2 398.32 od 01.04.2012 do 31.03.2013 20.02.2012 26.03.2012 01.04.2012 Stiahnuť
14/2012/FU Dohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Sociálna poisťovňa 30807484 Aleja Slobody 1878, Dolný Kubín elektronické zasielanie dokumentov 22.03.2012 23.03.2012 22.03.2012 Stiahnuť
21/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/21 Lucia Pjenteková 43972055 nebytové priestory o výmere 4m2 od 23.03.2012 do 22.03.2013 20.03.2012 22.03.2012 23.03.2012 Stiahnuť
13/2012/FU Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o kúpe reagencií Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 Cintorínska3/A, Bratislava zmena doby trvania Zmluvy do 28.04.2013 14.03.2012 16.03.2012 16.03.2012 Stiahnuť
1/2012/Kys/PIU Dodatok č. 1/2012 ku zmluve č. 2011/2 o prenájme kyslíka Augustín Hálka prenájom kyslíkovej náplne do 31.03.2012 12.03.2012 16.03.2012 12.03.2012 Stiahnuť
2012/DOSN/2011/35 Dohoda o skončení nájmu podľa Zmluvy č. 2011/35 o nájme nebytových priestorov Jaroslav Martaus ukončenie nájmu 13.02.2012 14.03.2012 13.02.2016 Stiahnuť
1/2012/PIU/ R Nájomná zmluva č. 1/2012 podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Ing. Vladimír Petriska BORTEX 14272377 Nová cesta 363, Bobrov reklamná plocha o celkovej poloche 40 m2 500 01.04.2012 - 31.03.2013 23.02.2012 14.03.2012 01.04.2012 Stiahnuť
2012/2/Poz/PIU Zmluva č. 2012/2 o nájme pozemku František Bolek EKOCAR 10851721 Slanická 459/12, Námestovo pozemok pre potreby autoservisu 1591.53 01.05.2012 - 30.4.2013 20.02.2012 14.03.2012 01.05.2012 Stiahnuť
03/2012/OZIŚ Dodatok č. 16 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.6008OPKD000108 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 Bajkalská 29/A, Bratislava zmena ceny za jeden kilometer 28.02.2012 14.03.2012 14.03.2012 Stiahnuť
12/2012/FU Dodatok č.2 k zmluve č. 20090408/14004 DSI DATA s.r.o. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo Zmena programu prístupu do internetu 9.98 01.04.2012 - 01.04.2014 06.03.2012 13.03.2012 01.04.2012 Stiahnuť
11/2012/FU Dodatok č.1 k zmluve č. 20090408/14004 DSI DATA s.r.o. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo Úprava viazanosti služby DSi NET 01.04.2012 - 01.04.2014 06.03.2012 13.03.2012 01.04.2012 Stiahnuť
10/2012/FU Dodatok č. 8 k zmluve o službách č. 2004/1 MUDr. Trabalík Ján 37904761 Neštátna pľúcna ambulancia Námestovo popis RTG snímkov 0.32862 do 28.2.2013 28.02.2012 12.03.2012 12.03.2012 Stiahnuť
02/2012/OZIŠ Dodatok č.5 k zmluve č. 330PLK000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 P.O.Hviezdoslavova 26, Žilina úprava nákladov súvisiacich s poskytovaním ZS 1.3.20125 - 30.6.2012 28.02.2012 03.01.2012 29.02.2012 Stiahnuť
09/2012/FU Zmluva o vykonaní servisu - údržby a opráv röntgenovej techniky č.: 0210 Tyrex - Xray, s.r.o. 36342181 J. Zemana 99, Trenčín servisná činnosť 3000 doba neurčitá 31.01.2012 03.01.2012 01.01.2012 Stiahnuť
2012/1/Poz/PIU Zmluva č. 2012/1 o nájme pozemku Zdena Hrklová 43522904 Slnečná 163/12, Námestovo pozemok pod novinový stánok 76.6 do 31.1.2013 17.02.2012 22.02.2012 01.02.2012 Stiahnuť
19/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/19 ZADA-PAIN, s.r.o. 36868868 ul. Červeného kríža 62/30, Námestovo nájomné za priestory 40,46m2 295.99 1.3.2012 - 28.2.2013 17.02.2012 22.02.2012 01.03.2012 Stiahnuť
18/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/18 MUDr. Božena Horanová 40748952 ul. Kvetná 1634/4, Námestovo nájomné za priestory 18 m2 240 1.3.2012 - 28.02.2013 17.02.2012 22.02.2012 01.03.2012 Stiahnuť
08/2012/FU Zmluva o inzercii na internete Medical agency s.r.o. 46357793 Kukučínova 18 Banská Bystrica inzercia na internetovej stránke 430 do 13.2.2013 13.02.2012 22.02.2012 13.02.2012 Stiahnuť
01/2012/OZIŠ Dodatok č. 4 k zmluve č. 33OPLK000511 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 Mamateyova 17, Bratislava zmena ceny za 1 km, zmena pevnej ceny 15.02.2012 22.02.2012 15.02.2012 Stiahnuť
07/2012/FU Darovacia zmluva Nadácia Jednota COOP 30789214 ul. Bajkalská 25 Bratislava transportný automatický dýchací prístroj MEDUMJAT Standard 7999 23.01.2012 22.02.2012 23.01.2012 Stiahnuť
06/2012/FU Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinova 25, Bratislava elektronické zasielanie dokumentov doba neurčitá 09.01.2012 22.02.2012 09.01.2012 Stiahnuť
05/2012/FU Zmluva o výpožičke Liptovská nemocnica s poliklinikou 17336163 Palučanská 25, Liptovský Mikuláš zapožičanie automobilu 0 do 31.12.2012 31.01.2012 22.02.2012 31.01.2012 Stiahnuť
D/1/2012/2011/39 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2011/39 Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín 30807484 Aleja Slobody 1878, Dolný Kubín priestory 320,78 m2 12563.75 do 30.11.2012 31.01.2012 22.02.2012 31.01.2012 Stiahnuť
04/2012/FU Zmluva o vykonaní prác žiakmi v rámci praktického vyučovania Stredná odborná škola technická 17050502 Komenského 496/37, Námestovo vykonávanie prác žiakmi 10.1. - 30.6.2012 09.01.2012 22.02.2012 10.01.2012 Stiahnuť
03/2012/FU Zmluva č. RCD 428/2011 ITQ-Inštitút teórie kvality, s.r.o. 36384771 A.Bielka 62, Žilina Recertifikácia a dozorné audity SMK 3140 4.7.2011 - 2014 04.07.2011 21.02.2012 04.07.2011 Stiahnuť
2/2012/FU Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu pre OP Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina Dodávka el. energie 53834 1.1.-31.12.2012 22.12.2011 21.02.2012 01.01.2012 Stiahnuť
39/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2011/39 Sociálna poisťovňa 30807484 ul. 29. augusta 10, Bratislava nebytové priestory o výmere 320.78 m2 12563.75 30.11.2012 31.01.2012 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
16/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/16 Združenie fyz. osôb Jána a Mária Madleňák 40338185 Oravská Jasenica 195, 029 64 nebytové priestory o výmere 119.06 m2 3850 31.12.2012 29.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
15/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/15 SANEA, s.r.o. 46257675 Slnečná 166/24, 029 01 Námestovo nebytové priestory o výmere 86.16 m2 2595.77 31.12.2012 20.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
14/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/14 Viva poradenstvo, s.r.o. 43768296 Orličie 742, 027 43Nižná nebytové priestory o výmere 47.60 m2 1683.49 31.01.2013 23.01.2012 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
13/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/13 Jana Vavreková- Jankin salón 37091051 Liesek 620 nebytové priestory o výmere 23.10 m2 809.01 31.01.2013 11.01.2012 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
12/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/12 FARMACIAPLUS, spol. s.r.o. 36432687 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo nebytové priestory o výmere 247.16 m2 21008.6 31.12.2012 12.01.2012 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
11/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/11 FARMACIA, spol. s.r.o. 31643141 Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo nebytové priestory o výmere 213.35 m2 10622.27 31.12.2012 30.11.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
10/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/10 PROTETIKA, a.s. 31322829 Bojnická 10, 823 65 Bratislava nebytové priestory o výmere 14.42 m2 606.3 31.12.2012 12.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
9/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/9 ORTO-PROTETIKA, s.r.o. 36394360 Kollárova 10821/21, 036 01Martin nebytové priestory o výmere 14.42 m2 606.3 31.12.2012 13.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
8/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/8 KARDIONIS, s.r.o. 36430196 Tulská 2009/26, 026 01 Dolný Kubín nebytové priestory o výmere 27.16 m2 861.58 31.12.2012 12.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
7/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/7 MUDr. Mária Muchová 35994070 Štefaníková 269/26, 029 01Námestovo nebytové priestory o výmere 77 m2 2760.21 31.12.2012 14.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
6/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/6 MUDr. Dušan Horeličan 36137308 Červeného kríža 66/22, Námestovo nebytové priestory o výmere 108.36 m2 4707.07 31.12.2012 14.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
5/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/5 MUDr. Pavol Žatko 37906038 Ústie nad Priehradou 48, Trstená nebytové priestory o výmere 104,72 m2 5641.17 31.12.2012 14.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
4/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/4 MUDr. Kanderková, s.r.o. 44516258 Hamuljakova 139/17, Námestovo nebytové priestory o výmere 85,26 m2 3176.54 31.12.2012 14.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
3/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/3 Ing. Vladimír Kubalák 34418041 Štefánikova 266/17, Námestovo nebytové priestory o výmere 17,72 m2 264.58 31.12.2012 13.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
2/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/2 Združenie fyzických osôb Pohostinstvo - Kuchyňa 40338185 Oravská Jasenica 195 nebytové priestory o výmere 45,20 m2 934.45 31.12.2012 13.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť
1/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2012/1 KARDIOLÓGIA-MUDr. ŠULEJ PETER, s.r.o. 36707970 Hurbanova 1183/30, 026 01 Dolný Kubín nebytové priestory o výmere 75,08 m2 1202.38 31.12.2012 12.12.2011 31.01.2012 01.02.2012 Stiahnuť

Navštívte našu lekáreň

Po-Pia 7:00-15:30

Objednajte sa online

Fakturačné údaje


Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

 

IČO:00634875

DIČ: 2020573434

IČ DPH: SK2020573434

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0048 1096

Mapa